Moderaternas partiprogram

Margit Gennser om federalism

SvD

Svegfors

Ingmar Karlsson

Hakelius

Carl Bildt

Dinkelspiel

Sverker Gustavsson

Olof Peterson

Skilda identiteter - gemensamt folkstyre - Kjell Goldmann

Home


Ny moderat EU-politik?
SvD-ledare 99-01-19, redigerat i så motto att det är några flera radbrytningar i detta dokument än i ledaren i tidningen. Det underlättar läsningen. Jag har även lagt till några länkar, som, av lätt insedda skäl, inte kan finnas i en papperstidning.

Moderaterna har haft en tydlig linje vad gäller EU:
Fördjupad integration där så behövs, men EU är ett “samarbete mellan självständiga stater”.

Partiet har understrukit vikten av institutionell konkurrens inom unionen och, t ex i sitt idéprogram, de “naturliga begränsningar” som finns för att EU blir något som liknar en statsbildning.

Denna linje tycks moderaterna vara på väg att överge.

I ett färskt veckobrev bejakar Carl Bildt den “spännande debatt” om skatteharmonisering som förs.

Nu är det dags, enligt Bildt, att “bygga en gemensam europeisk demokrati” med “den styrka och den handlingskraft som kommer att krävas”.

Samma tanke betecknade Mona Sahlin i helgen som “en garanti för välfärdsstaten”, just därför att den omöjliggör institutionell konkurrens.

RE: jfr Nils Lundgren om institutionell konkurrens

Bildt har också som ett föredöme framhållit det tal den tyske utrikesministern Joschka Fischer, partiledare för de gröna, nyligen höll inför EU-parlamentet. Fischer sade sig vilja ha “en politisk union”, enkla majoritetsbeslut i ministerrådet och ett EUparlament med väsentligt utökad makt.

I sitt senaste veckobrev kommenterar Bildt Fischer:

“Jag tillhör också de som tror att euron måste följas av nya framsteg i det politiska samarbetet på en rad olika områden. Jag begriper inte de som är rädda för att bygga en starkare europeisk demokrati.”

Carl Bildts uttalanden om EU:s framtid är radikala i såväl svensk som europeisk debatt.

Det skapar naturligtvis ett behov av genomgripande diskussion, inte minst inom moderaterna. Slutmålet måste rimligen vara en revidering av partiets olika program så att de överensstämmer med den nya linjen.

Val till EU-parlamentet hålls redan i vår, så det brådskar.

http://www.sns.se/forskn/pol_sys/demokrat/bomb.htm

Moderat superstat? SvD-ledare 99-02-01

Top of Page
Början på sidan