Moderaternas partiprogram

SvD

Svegfors

Hakelius

Carl Bildt

Jonas de Geer

Sverker Gustavsson

Skilda identiteter - gemensamt folkstyre - Kjell Goldmann

Home


"Snart bildas nytt konservativt parti"
Torbjörn Tännsjö om moderaternas farväl till de ideologiska rötterna

DN Debatt 2001-08-31

SÅ FÖRLORADE HÖGERN SIN SJÄL
Arena (4/01)
Om ett år är det val. Men av opposition syns i dag inte mer än tre vilsna farbröder och ett svagt hopp om att Maud Olofsson ska ge dem ny vitalitet. När Bildt stack dog högern. Håkan A Bengtsson analyserar den blå krisen och förklarar varför några högerideologer inte längre syns till.

Starkt behov av en EU-stadga
Charlotte Cederschiöld i SvD 2000-04-06


SvD-ledare 99-02-01, redigerat och länkat av RE

Moderat superstat?

Den moderate EU-parlamentarikern Staffan Burenstam Linder hävdar, i brevet härintill, att SvD ger en ”förringande” bild av EU-parlamentet. EU-parlamentet har makt. Men de två exklusiva befogenheter ett parlament vanligen har - att stifta lagar och beskatta - äger lyckligtvis inte EU-parlamentet. Staffan Burenstam Linder är dock övertygad om att parlamentets makt kommer att öka. Det kommer “att få ytterligare befogenheter för att som folkvald instans komplettera ett Ministerråd med mindre utrymme för nationella veton och därför mera majoritetsröstande”.

Det är svårt att tolka Burenstam Linder på annat sätt än att han reservationslöst välkomnar detta.

En uppskattande referens görs till den tyske utrikesministern Joschka Fishers tal, vars kärna var att EU nu måste bli en “politisk union”, snarare än ett samarbete mellan självständiga stater.

Om Burenstam Linder förvånas över SvD:s hållning i dessa frågor måste desto fler förvånas över Burenstam Linders budskap.

Moderat EU-politik har tidigare varit en annan än den som förespråkas av det tyska miljöpartiet.

I moderata program står t ex att EU skall förbli “ett samarbete mellan självständiga stater”, att “det Europeiska rådet och ministerrådet bör förbli samarbetets viktigaste fora för beslutsfattande”, och det påpekas att det i Europa finns “naturliga begränsningar för den alleuropeiska samhällsdebatt som skulle krävas för en folklig kontroll av ett Europaparlament med vittgående lagstiftande befogenheter.” EU-parlamentet skall därför “inte överta de nationella parlamentens ställning i den demokratiska processen”.

Inte minst det senare påpekandet är insiktsfullt. Ett parlament är ett skenparlament om det inte existerar en gemensam offentlighet. En sådan europeisk offentlighet finns inte och kommer inte att uppstå inom överskådlig tid.

Ett mäktigare EU-parlament skulle därför resultera i en försvagning, snarare än en förstärkning, av demokratin och utgöra ett politiskt hot mot liberala och konstitutionella värden.

Staffan Burenstam Linder har rätt i att EU-parlamentsvalet inte är oviktigt och att väljarna därför bör få en korrekt uppfattning om vad som står på spel när de lägger sin röst.

Det börjar dock bli uppenbart att väljare som röstar på moderaterna löper risken att främja andra idéer än vad de moderata programmen uttrycker.SvD har tidigare (19/1) uppmärksammat detta, med anledning av Carl Bildts bejakande av en “gemensam europeisk demokrati”.

Något förtydligande från moderat håll har ej gjorts.

Staffan Burenstam Linders brev aktualiserar åter den obesvarade frågan: vem skall en borgerlig liberal, som på goda grunder befarar att en utveckling inom EU mot en “gemensam europeisk demokrati” hotar att urholka såväl demokrati som frihet, rösta på?


Top of Page
Början på sidan