Lars Calmfors

Göran Thunhammar

Krisen 1992

Home

Ulf Jakobsson

Det svenska bytesbalansöverskottet
USA har ett underskott i storleksordningen fem procent av BNP
Det svenska överskottet uppgår till över sju procent av BNP

Klas Eklund chefekonom SEB
Ulf Jakobsson chef för Industriens Utredningsinstitut
SvD Brännpunkt 24/9 2004


Sverige, humlan och IT-bubblan Ulf Jakobsson Kolumn, SvD ledarsida 2002-05-10


Ulf Jakobsson i hörnartikel i DN 2000-07-18:
Många ledande ekonomer sade för några år sedan att det behövs 7 till 8 procents arbetslöshet för att hålla inflationen i schack. Detta hävdade Björn Rosengren i en artikel i SvD häromdagen.
Såvitt jag kan erinra mig är de enda ekonomer som drivit denna linje LO-ekonomerna, i en rapport vintern 1999.

Det är dock inte de gamla fackföreningskollegorna som näringsministern är ute efter. Det är i stället de ekonomer, internationella och svenska, som under lång tid har pläderat för en liberalisering av regelverken på den svenska arbetsmarknaden. Detta har bland annat inneburit krav på uppluckring av turordningsreglerna samt lagändringar inriktade på att minska de fackliga organisationernas makt på arbetsmarknaden. Som Lars Calmfors påpekat, ett svar till Rosengren, så har faktiskt en del av ekonområden följts, när det gäller arbetsmarknadspolitiken. I huvudsak har dock regelverken förblivit oförändrade.

Samtidigt så har läget på den svenska arbetsmarknaden förbättrats. Enligt den senaste statistiken så är den öppna arbetslösheten nere i 4,1 procent. Det betyder att sannolikheten är mycket stor att vi kommer att nå regeringens mål för den öppna arbetslösheten i år Detta får näringsministern att dra slutsatsen att ekonomernas råd var onödiga eller till och med direkt felaktiga. Arbetsmarknaden fungerar bra utan någon liberalisering är hans slutsats.

Om detta kan man säga två saker För det första att läget på arbetsmarknaden totalt sett inte är lika ljust som siffran över den öppna arbetslösheten kan ge intryck av. Lägger man ihop öppen arbetslöshet och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder så får man siffran 7,5 procent för år 2000 enligt aktuella prognoser Det är denna siffra som LO-ekonomerna, och många med dem, kallar den totala arbetslösheten. Det var denna siffra de syftade på i det inledande citatet, vars falsifiering av verkligheten faktiskt återstår.


Johan Schück i DN 97-10-11, utdrag Termen "devalveringscykel" kräver en förklaring.
Ulf Jakobsson, chef för Industriens utredningsinstitut, visade i en artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt tidigare i år (nr 3/1997) hur den svenska ekonomin har följt ett regelbundet mönster under mer än 25 år tillbaka.

Diagram till dito

Hur kunde ekonomin vända så snabbt? SvD Nyhetsplats, 99-09-21

Om Sverige varit med i EMU
Ulf Jakobsson i hörnartikel i DN 2000-05-08, utdrag


Top of page