Vad har hänt?

Sajt-karta för krisen runt 1992

Varför försvarades den fasta kronkursen så kraftfullt under hösten 1992?
Inget annat land uppvisade en liknande beslutsamhet när det gällde att söka stå kvar vid den fasta växelkursen. Storbritannien, Italien och Finland såg sig tvingade att övergå till rörlig växelkurs denna månad.
Sverige avvek från detta mönster genom att det svenska politiska etablissemanget slöt upp bakom den fasta kursen.
Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000
Lars Jonung m fl 2004


Dagens Nyheter 6 september 2004:
Carl Bildt var stjärna som statsminister

Sommaren 1997 när Carl Bildt återvände till svensk politik efter uppdragen i Bosnien åtnjöt Bildt större och bredare förtroende i det svenska samhället än någonsin tidigare. Han var den självklare statsministerkandidaten och han kom hem för att återta regeringsmakten.
Den kraftmätningen vann Göran Persson, redan långt före valet. Bildt lyckades inte förvalta sitt upparbetade förtroendekapital.
Utmaningen /mot Persson/ stod och föll med en stjärnspelare /Carl Bildt/.
När han presterade under sin förmåga - den han tidigare visat som statsminister - och långt under den nivå som förväntades av honom vid återkomsten fanns inte mycket kvar att erbjuda väljarna .

Ingvar Carlsson om kronkursförsvaret 1992:
- I efterhand står det klart vad läget egentligen krävde. Det fanns en snabb och effektiv åtgärd som i tid hade kunnat få läget under kontroll. Jag anser att den fasta växelkursen borde ha släppts och följts av en kraftig räntehöjning.

Klicka här


- Jag frågade Göran Persson, som jag en enda gång ätit en privat lunch med, hur kunde ni sossar ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet som har brännt iväg 200 miljarder kronor?
-Ja, sade Göran, det där ett trauma som det kommer att ta decennier att komma till rätta med.
Tomas Fischer hos Åke Ortmark

Nu ångrar politikerna försvaret av kronan
DN ekonomi, 12 september 2002 21:49
"För tio år sedan var man betraktad som näst intill landsförrädare om man ifrågasatte försvaret av den svenska kronan. Avvikande röster från vänster och höger hyssjades ner."
Följ DN:s serie om den mest spektakulära händelsen i svensk ekonomisk historia.

Jan Teorell: Demokrati eller fåtalsvälde?
Om beslutsfattande i partiorganisationer.
the process surrounding the 1992 crisis deals

Acta Universitatis Upsaliensis.
Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 129. 391 pp. ISBN 91-554-4306-0.

Rolf Englunds samlade info om krisen (mer än tio års arbete)
http://www.internetional.se/ehpmoney.html

Den akuta krisen 1990-93 framstår som den oundvikliga konsekvensen av
magnifika misstag i den ekonomiska politiken.
Lars Jonung, kolumn DN, 9/3 2003

Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/1998
RE: Klicka här för en lysande analys


Financial Crisis in USA - Financial Crisis in Asia - Financial Crisis in Japan

See also: The Next Bubble - House prices

Krisen i datumordning - Mer om krisen 1992 - som sägs bero på eftersläpningen


En sån himla otur
Oturligt nog drabbades de av den värsta ekonomiska nedgången på sextio år.
Hösten 1992 var det slut på den enda vägens politik
DN-ledare 2002-03-26


Carl Bildt både stolt och nöjd
Ledare i SvD med rubriken Smörgåsbord väntar för en ny regering
2002-04-19
Med upprörd kommentar av Rolf.

Början på sidan


Det stora bankrånet
Dagens Arbete Dokument september 2001

För tio år sedan utbröt bankkrisen. Hela samhället höll på att dras med i djupet. Men nu har bankerna växt sig feta. Notan fick bankkunderna betala med dyrare och sämre service.

Se även:
http://www.internetional.se/bankrobbery.htm


Avreglering, överhettning och finanskris 1985 -1992
Lars Jonung i Tillbaka till konvertibilitetsprincipen?
Penning- och finanspolitiska regimer i ett historiskt perspektiv
underlagsrapport till Stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16)

Förloppet under 1990-talskrisen, vilket inte har någon motsvarighet under efterkrigstiden, tog ekonomiska bedömare och de ansvariga för den ekonomiska politiken på sängen.

Sverige bytte stabiliseringspolitisk regim i slutet av 1980-talet utan att det fanns förståelse för processens konsekvenser för den makroekonomiska utvecklingen.

Början på sidan


Allt fler kontorsfastigheter står tomma
RE: igen, frestas man tillägga
DI 2002-06-04

RE: Här har man nytta av att ha sparat info under drygt tiotalet år.
Om Du klickar på länken ovan kommer Du back to the past.
Mörtstedt har bekymmer igen... Undrar vem som lånar honom pengar...


Expertpanel ska komplettera erfarenheterna av bankkrisen
Riksdagen pressmeddelande

Finansutskottet vill att regeringen tillsätter en expertpanel i samband med utformningen av en framtida lagstiftning på det finansiella området. Finansutskottet skriver i sitt betänkande, som ska debatteras på onsdag, att det i panelen gärna får ingå utländska experter. Panelen ska utgöra ett komplement till den genomgång som syftar till att ta reda på att alla viktiga erfarenheter från bank- och finanskrisen uppmärksammats vid arbetet med att ta fram ny lagstiftning.

Planerad dag för debatt: Onsdagen den 13 mars 2002


Carl Bildt:
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

När vi under 1993 och 1994 förde förhandlingarna om medlemskap i EU var jag fast besluten att inte be om några undantagsklausuler. Vi skulle bli medlem helt och fullt, också när det gällde förverkligandet av de långtgående ambitioner som lagts fast i Maastricht-avtalet.

Det finns anledning att gråta för Argentina. ... forts


SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi?

Utdrag ur Torsten Sverenius SOU 1999:50 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970?
gjord av Paul Biri, Finland

Prop 2000/2001 Bilaga 5: Finans- och penningpolitiskt bokslut för 90-talet

KU 1999/2000: "Regeringens och statsrådens hantering av kronförsvaret"

"Carl Bildts historieskrivning"

Ingvar Carlsson - Bengt Dennis

Ur Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen

Rolf Englund - Kjell-Olof Feldt - Anders Ferm - Tomas Fischer - Carl A Hamilton och Dag Rolander - Carl B Hamilton - Stefan Ingves

Lars Jonung:“Devalveringen 1982 - rivstart eller snedtändning?” - Lars Jonung:”Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess”

Allan Larsson - Bo Lundgren - Åke Ortmark - Göran Persson - Mona Sahlin - Sandro Scocco - Eva Srejber - Mats Svegfors - Carl-Johan Westholm - Anne Wibble -

Lars Wohlin m fl


Bildt: Förr eller senare kommer 1990-talets ekonomiska historia att skrivas för Sveriges del.

Bildt stolt över sin regering

Liksom alla andra underskattade vi för tio år sedan djupet
i den ekonomiska kris vi då höll på att störta ner i
.
Carl Bildt och Bengt Westerberg på DN Debatt 2001-10-03


Finans- och penningpolitiskt bokslut för 90-talet

Finansdepartementet presenterar vad man kallar ”ett finans- och penningpolitiskt bokslut för 1990-talet”. Det kommer att ingå som bilaga 5 till den ekonomiska vårpropositionen.

Den kan laddas ner i pdf-format från
http://finans.regeringen.se/pdf/p20002001_bilaga5.pdf

Början på sidan


Vad har hänt?

Bakgrundsmaterial hos IntCom
http://www.internetional.se/vadharhant.htm

Den svenska Bank- och Finanskrisen 1985 - 1992 - ?

Rolf Englunds samlade info om krisen (mer än tio års arbete)
http://www.internetional.se/ehpmoney.html

Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970? SOU 1999:150 kan laddas ner via
Regeringen

SOU 1999:150 är skriven av Torsten Sverenius.
Hans hemsida finns på
http://www.bollhavet.se/sverenius.html

Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/98
http://www.internetional.se/98wohled.htm

Mats Svegfors
http://www.internetional.se/sveg9409.htm

Presskommentarer till Bilaga 5Home

Början på sidan

tidigare version