RE o Feldt på Nat Ek för jan 1990

RE o Allan Larsson på Nat Ek för jan 1991

RE o Anne Wibble på Nat Ek för jan 1991

RE i Credit 21/89
RE på DN Debatt 92-08-26

Home

Hur statens utlandsskuld ökade med 311 miljarder

Länkar

Tabell 1 i kronor, Tabell 2 i ecu

Tabell 1, kr
Sveriges utlandsskuld i miljarder kronor, Netto

92-06-30 93-06-30 Skuldökning = +
Staten 118 429 + 311
Valutareserven - 135 - 180 - 45

Banker och övriga kreditinstitut

464 365

- 99

Företag 127 145 + 18
Kommuner 13 27 + 14
Banklån i Riksb. 5 5
------ ------ ------
Totalt Hela samhället 587 790 + 203

Tabell 2
Sveriges utlandsskuld i miljarder ecu, Netto

1 ecu 920630 = SEK 7,41

1 ecu 930630 = SEK 8,93

920630 930630 Skuldökning = +
Staten 15,9 48,0 + 32,1
Valutareserven - 18,2 - 20,2 - 2,0

Banker och övriga kreditinstitut

62,6 40,9

- 21,7

Företag 17,1 16,2 - 0,9
Kommuner 1,8 3,0 + 1,2
Banklån i Riksb. 0,6 + 0,6
------ ------ ------
Totalt Hela samhället 79,2 88,5 + 9,3

länkar

Bo Lundgren, som ledde Bildtregeringens insatser för bankerna och nu på Riksgälden administrerar upprepningen, har som "Mr Fix It" turnerat världen runt med denna framgångssaga.
Men det finns skäl att kika närmare på uträkningen... Det allmänna tog på sig kursförluster på omkring 95 miljarder.
Men också bortsett från allt detta är kalkylen missvisande.
Mikael Nyberg, Flamman 11/6 2009


Det stora bankrånet
Dagens Arbete Dokument september 2001

För tio år sedan utbröt bankkrisen. Hela samhället höll på att dras med i djupet. Men nu har bankerna växt sig feta. Notan fick bankkunderna betala med dyrare och sämre service.

"Hur mycket kostade kronförsvaret 1992?"
i "Vad hände med Sveriges ekonomi?" SOU 1999:150

Bankerna och deras kunder hade räntearbitragerat

Början på sidan