Rolf Englund Home/Search - Finanskrisen - Real Interest rates - New Era - Economics - EU och EMU - Contact
Carl B Hamilton om EMU


Se även ny sida om CBH


Carl B Hamilton i intervju i DN 98-05-12:
Med facit i hand kan han också se vissa felbedömningar under den ekonomiska krisen. Han har funderat på hur han skulle ha gjort själv som finansminister men är osäker på om han hade handlat annorlunda.

- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades.
Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.

Carl B Hamilton i intervju i DN 98-05-12, sid A 10


Urban Bäckström

Kjell-Olof Feldt

RE: CBH är den ende av de skyldiga som erkänt sin skuld.
Några av de mest skyldiga hittar Du här


Det finns en berättigad oro för att en prisbubbla på fastigheter nu håller på att utvecklas.
En begränsad minskning av ränteavdraget är en effektiv och träffsäker åtgärd
Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesperson och riksdagsledamot (fp), DN Debatt 5/1 2011


Att ränteavdragen är heligare än påven fick Fredrik Reinfeldt lära sig redan 2006.
I Ekots partiledarutfrågning inför valet det året öppnade Reinfeldt för sänkt avdragsrätt som ett sätt att betala för löftet om slopad fastighetsskatt.
”Jag vill inte skapa nervositet på bostadsmarknaden, men
jag tycker att man också ska titta på ränteavdragen”, sade Reinfeldt

Det dröjde inte mer än två dagar innan Moderatledaren hade dragit tillbaka sitt förslag.

En av dem som dömde ut förslaget var – överraskning – Folkpartiets Carl B Hamilton, samme man som i veckan gick i bräschen för just sänkta avdrag (DN Debatt 5/1). I valrörelsen 2006 argumenterade Hamilton pikant nog på ett liknande sätt som hans kritiker gör i dag: bibehållna skattelättnader behövs för att människor ska ha råd att skaffa sig ett boende, särskilt i storstäderna där bostadsmarknaden är ”hetare och kostnaden högre”.

Peter Wolodarski, signerat DN 9/1 2011


Carl B Hamilton (fp)
Professor * i internationell ekonomi
DI 2002-08-02

Aktiekurserna kan mycket väl falla betydligt mer än hittills. Fortfarande är det genomsnittliga price/earningstalet (p/e-talet) på New York-börsen cirka tre gånger högre än dess långsiktiga genomsnittliga p/e-tal (S&P 500 index). Börskurserna har under senare år varit våldsamt överdrivna. Dessutom vet vi att marknaderna, när de väl börjat gå i en viss riktning, ofta går till överdrift (over shooting).

Full text

"Företagsprofessurer" ännu inget problem
DI-ledare 2002-08-02

Allt fler professurer på universiteten betalas av näringslivet. På sju år har antalet så kallade adjungerade professorer, där ett företag, en ideell organisation eller en stiftelse betalar professuren, fördubblats. Det visar en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort.

Det är inga små summor det rör sig om för högskolorna. På Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm kostar det 400.000 kronor för att ett företag eller en stiftelse ska få placera sin adjungerade professor där.

Att utomstående personer tar sig in i universitetsvärlden under en tidsbegränsad period mår det akademiska livet bra av. Än är dessutom de adjungerade professorerna inte heller så många. Den dagen de adjungerade professorerna och de externa anslagen står för den övervägande delen kan den fria forskningen vara hotad.

Men än är det långt kvar dit.

Full text

99-09-10: Jan Häggström blir ny chefekonom i Handelsbanken. Han har tidigare varit analyschef i banken. Nuvarande chefekonomen Carl B Hamilton blir adjungerad professor i internationell ekonomi på Handelshögskolan


Bengt Dennis om Olle Wästberg, statssekreterare hos finansminister Anne Wibble

"Wibble och Wästberg syntes också ha stått långt ifrån varandra i många ekonomisk-politiska frågor, ett förhållande som orsakade problem även för Riksbanken...Med Carl B Hamiltons inträde som ny statssekreterare den 21 oktober 1993 ändrades förhållandena omgående och i Riksbanken drog vi en suck av lättnad: äntligen talade finansdepartementet med en och samma tunga både i Sverige och i utlandet."

Biträdande chef, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 84-88. Forskare i Östasiens ekonomiska och kulturella utveckling vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 88-91.
Politiskt sakkunnig, finansdepartementet, 92,
statssekreterare 93-94.
Professor, Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, 95-.
Övriga statliga uppdrag Styrelseledamot Institutet för internationell ekonomi 84-88, Centrum för Stillahavs-Asienforskning 84-, Styrelsen för u-landsforskning 85-88. Expert biståndspolitiska utredningen 77.
Ledamot riksbanksutredningen 92-93,
delegationen för infrastrukturinvesteringar 93-94. Partipolitiska uppdrag Styrelseledamot stiftelsen Wenner-Gren Center 84-92, Utrikespolitiska institutet 85-, liberala ekonomklubben, ordförande 87-91, stiftelsen Ja till Europa 90-, vice ordförande 90-.


Carl B Hamilton om EMU

Fler tappra kronförsvarare

Mer om bank-, finans- och valutakrisen