Tomas Fischer:
Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet 1991-12-22

Kronkursförsvaret 1992

Carl Bildt:
Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

Barbro Hedvall:
Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar.Det menar jag var ett stort moraliskt haveriNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - Kronkursförsvaret 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


"Strax före klockan 14.00 växlades Luxonens jumbolån.
Sedan stängde Riksbanken"


Den 18 november 1992 åt jag middag med Jan Stenbeck och några vänner i Gröna huset.
"I morgon håller Riksbanken stängt och kronan devalveras", sa Jan. Men Jan fick bara delvis rätt.
Var man kund i SE-banken kunde man fortfarande komma ur sina utlandslån.
Strax före klockan 14.00 växlades Luxonens jumbolån. Sedan stängde Riksbanken

Tomas Fischer, Fokus, 5 september 2008

Luxonens affärsidé var bland annat att låna i hårdvaluta till låg ränta och köpa högförräntande papper från bananmonarkin Sverige.
(RE: Räntearbitrage)

När läget var hopplöst lät riksbankschefen svenska folket stå för SE-bankens och dess kunders valutaförluster.
Vad hände med Riksbankschefen? Rannsakades han som sin föregångare baron Görtz?
Nej han anställdes som rådgivare i SE-banken!
Riksbanken har efter det begränsat chefernas möjligheter att ta anställning hos motparter.

Carl Bildt hade som statsminister lanserat »den enda vägens politik« som framför allt innebar att marknaden inte fick påverka kursen på den svenska kronan och riksbankschefen ställde följsamt upp på galenskapen. Jag drev i tidningsartiklar och debatter kravet att marknaden skulle sätta priset och kronan tillåtas flyta.

Full text


En kanske önskvärd omfördelning av oundvikliga växelkursförluster inom Sverige kunde genomföras endast till priset av ytterligare förluster för Riksbanken vilka motsvarades av privata spekulationsvinster i Sverige och omvärlden.
Hans Tson Söderström och Nils Lundgren i boken Ekonomisk Politik. En vänbok till Assar Lindbeck (SNS Förlag 1995)
Hämtat ur "Vad hände med Sveriges ekonomi?" SOU 1999:150 av Torsten Sverenius, sid 275 ff.