,5 Rolf Englund Löntagarfonderna - De nya aktörerna på börsen

Rolf Englund Home/Search - News - Wall Street Bubbles - Kronkursförsvaret - Dollar - EU och EMU - Contact


Ur baksidestexten
Fonddebatten är avslutad först när fonderna är avskaffade
och såväl LO som det socialdemokratiska partiet har kommit till insikten om att fonderna "var fel från början".

Göran Persson kommer att gå till den ideologiska historien
som den partiledare som påpartikongressen år 2001
strök detta mål om socialismen ur partiprogammet.

Innnehållsförteckning - Fondvalsdebatten - Inför 1990


Förord

Mina första artiklar om löntagarfonder skrev jag våren 1974 (i Svensk Linje nr 4 och 5/1974), drygt ett år innan Rudolf Meidner lade fram sitt fondförslag.
En av artiklarna hade sin utgångspunkt i Villy Bergströms bok "Kapitalbildning och industriell demokrati" som Rudolf Meidner och Anna Hedborg haft som förlaga vid sina fondkonstruktioner.

Det är således snarare Villy Bergström an Rudolf Meidner som är upphovsman till fonderna. Villy Bergström är nu chef for det LO närstående Fackföreningsrörelsens institut for ekonomisk forskning (FIEF) och ingår i styrelsen for Mellanfonden.

I sin senare egenskap har han varit med om att satsa, och samma år förlora, fem miljoner kronor i ett företag som skulle tillverka traktorer i en lada i Värmland i konkurrens med världens stora krisdrabbade traktortillverkare.

I Mellanfondens styrelse har Villy Bergström också varit med om att driva företaget Swedish-Asian Security Export tillsammans med folk som tidigare varit knutna till rikspolisstyrelsen och dess säkerhetsavdelning (Säpo) och han har varit med om att köpa in sig i ett1600-talsslott som nu i tidens anda har gjorts till konferenshotell for organisationer i den svenska "Nomenklaturan" som kan betala (Södertuna Konferensslott AB).

Inget av dessa projekt har väl allvarligt skadat vare sig frihet eller välstånd i vårt land. Därtill är experimenten i fondsocialism än så länge, tack och lov, drivna i alldeles for liten skala.

För att förhindra att fondsocialismen provas i full skala i vårt land är det nöodvändigt att löntagarfonderna avskaffas. För att det skall vara möjligt måste medborgarna och väljarna ges information om vad fonderna hittills gjort och vad som kan vänta i framtiden.

När jag ombads skriva denna bok var önskemålet att jag skulle göra en så långt möjligt faktarik och saklig beskrivning av hur de fonder vi nu har är utformade och vad de har uträttat. Detta har också varit min ambition.

Det är naturligtvis omöjligt att skriva något om ägarförhållandena i det svenska näringslivet utan att använda Sven-Ivan Sundqvists i detta sammanhang oumbärliga årligen utkommande bok "Ägarna och makten i Sveriges börsföretag".

Litteraturförteckningen är sammanställd av Timbros allvetande och alltid lika hjälpsamma bibliotekarie Kristina von Unge.

Jag har i boken gjort en genomgång av vilka företag som tillsammans med fonderna är stora ägare i ett antal börsföretag. Jag har med avsikt avhållit mig frän att spekulera om hur mycket det är slumpen och hur mycket det är annat än slumpen som har gjort att dessa ägarkonstellationer har uppstått. Därom är det svårt att veta.


Innehållsförteckning
Löntagarfonderna: De nya aktörerna på börsen

Förord

Fondbeslutet
Olof Palme om taggtråd och slavläger vid riksdagens beslut
Rolf Englund om taggråd ur boken Löntagarfonderna: De nya aktörerna på börsen

Sartre’s behavior during the occupation

Fonderna och börsbolagen

Riksrevisionsverkets, Riksförsakringsverkets ochEkonomifaktas granskning

Handelsbankens optionsaffär med Östfonden och Jan Wallander

Debatten om val till fondstyrelserna

Inför 1990

LO-kongressen 1986

Avveckla fonderna!

Fakta om de fem fonderna

Litteraturförteckning

Ur riksdagens protokoll

Lagtexten


Fler böcker om löntagarfonder av Rolf Englund

Löntagarfonderna

Början på sidan