Rummel ´72

Freedom, Democracy, Peace; Power, Democide, and War
RUDOLPH J. RUMMEL Home Page


RUDOLPH J. RUMMEL: "Democracies do not
or virtually never make war on each other"


Därmed faller, menar Rolf Englund, fredsargumentet för EMU


MEGAMURDERERS AND MORTACRACIES
Sovjet, China and Nazi Germany

LESSER MEGAMURDERERS
bl a Kambodja, Vietnam och Nordkorea

Rummel about Vietnam

Rummel about Cambodia

Rummel about North Korea


Per Ahlmark: Sven Rydenfelt-föreläsning 1999
"Kommunism och liberalism - tankar tio år efter Murens fall"

Lund 18/11 1999

Per Ahlmark: Det öppna såret - Om massmord och medlöperi


Lars Gustafsson och kommunismen
- När Jan Myrdal och jag diskuterade, år 1973 i "Den onödiga samtiden", hade jag ännu inte alls klart för mig den oerhörda omfattningen av Sovjetkommunismens och de andra kommunismernas brott, deras fundamentalt destruktiga karaktär."
Rolf Englund blog 2010-09-19

...

Lars Gustafsson och Jan Myrdal Den onödiga samtiden

68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella


1972 var det 11 år efter Murens byggande och 19 år efter Stalins död.

Det var 36 år sedan Moskva-rättegångarna

Bolsjeviker bekänner sin skuld, av Gudrun Persson


Det var 32 år efter Darkness at Noon, Novel by Arthur Koestler, published in 1940.

The action is set during Stalin's purge trials of the 1930s and concerns Nicholas Rubashov, an old-guard Bolshevik who at first denies, then confesses to, crimes that he has not committed. Reflecting Koestler's own disenchantment with communism, the plot examines the dilemma of an aging revolutionary who can no longer condone the excesses of a regime he helped establish. The book is a powerful examination of the moral danger inherent in a system that is willing to employ any means to an end.

Darkness At Noon stands as an unequaled fictional portrayal of the nightmare politics of our time. Its hero is an aging revolutionary, imprisoned and psychologically tortured by the Party to which he has dedicated his life. As the pressure to confess preposterous crimes increases, he re-lives a career that embodies the terrible ironies and human betrayals of a totalitarian movement masking itself as an instrument of deliverance. Almost unbearably vivid in its depiction of one man's solitary agony, Darkness At Noon asks questions about ends and means that have relevance not only for the past but for the perilous present. It is--as the Times Literary Supplement has declared--"A remarkable book, a grimly fascinating interpretation of the logic of the Russian Revolution, indeed of all revolutionary dictatorships, and at the same time a tense and subtly intellectualized drama..."


Everyday Stalinism : Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s
by Sheila Fitzpatrick


Viktor Kravtjenko /Victor Kravchenko/
Jag valde friheten : en sovjetämbetsmans personliga och politiska upplevelser
Stockholm : Natur och kultur, 1947
övers. av Nils Holmberg & Alf Ahlberg


Robert Conquest

He is the author of seventeen books on Soviet history, politics, and international affairs, including the classic The Great Terror (Macmillan, 1968). Translations have appeared in more than twenty languages, including Russian.

Other works include the acclaimed Harvest of Sorrow (Oxford University Press, 1986), which has also appeared in many translations. Later books are Stalin and the Kirov Murder (Oxford University Press, 1988); Tyrants and Typewriters (Lexington Books, 1989); The Great Terror: A Reassessment (Oxford University Press, 1990); and Stalin: Breaker of Nations (Viking, 1991). His most recent book, Reflections on a Ravaged Century analyzes the disasters of our time and looks at prospects before us.

Conquest has been literary editor of the London Spectator and is a fellow of the Royal Society of Literature.

His books at Amazon


Skott, Staffan: Liken i garderoben.
Vänsterpartiets (Sveriges Kommunistiska parti) förflutna 1917-1989. [Uppgifter om bl a kommunistpartiernas kampanj mot den landsflyktige ryske diplomaten Kravtjenko.] Stockholm, 1991


Cultural Revolution (1966-69)
Mass campaign in China begun by Mao Zedong to revitalize the nation's revolutionary fervor and renew its basic institutions. Allied with the army, revolutionary Red Guards recruited from the youth attacked so-called bourgeois elements in cultural circles and in the bureaucracy.
Lin Biao and Jiang Qing were other leaders of the movement, which resulted in widespread disorder and violence. The revolution led to the fall of Liu Shaoqi and many other Communist party officials.
at Britannica.com
at library.thinkquest.org


De flesta insåg då 1972, eller, rättare sagt, hade då bort inse,
att det här med kommunism inte alls var bra

Rolf Englunds förklaring till att många ändå inte insåg det


LO insåg det inte 1975, utan skrev följande:

Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas ställning på arbetsplatserna. Den skall ge de fackliga organisationerna bättre möjligheter att i förhandlingar hävda medlemmarnas intressen. Den skall också ge arbetstagarna reella möjligheter att sluta avtal i frågor där arbetsgivarna tidigare, i kraft av paragraf 32, haft ensam beslutanderätt.

Men en sådan jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin. Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.

Mer om LO:s villfarelse


Om Birgitta Dahl


Början på sidan