Home/Search - News - Löntagarfonder - Kronkursförsvaret - Dollar - Economics - EU och EMU - Contact


Ur Förordet av Anders Björck, maj 1971
Debatten om Sveriges förhållande till den gemensamma marknaden är ingalunda slut i och med att regeringen, därtill pressad av vänsteroppositionen inom det egna partiet och av centerpartiet, har deklarerat att ett fullvärdigt svenskt medlemskap i EEC är uteslutet. Mycket tyder på att EEC-debatten kommer att vara aktuell under ett bra tag framöver.

Om Maastrichts föregångare, den s k Werner-planen
ur boken "Vår framtid i Europa" (MUF, 1971) av Jan Brännström, Rolf Englund och Claes-Henric Siven

Enligt planen skulle "en monetä union skapas där ... pariteterna oåterkalleligen fastställes och där kapitalrörelserna mellan länderna fullständigt frigöres. Man kan vid genomförandet av den monetära unionen behålla de nationella valutorna, men psykologiska och politiska överväganden talar enligt rapporten för antagandet av en enhetlig valuta. Detta skulle bekräfta unionens oåterkalleliga karaktär ...en Gemenskapens centralbankssystem skall skapas ...

Det förutsätter en ändring av Romfördraget vilket givetvis förutsätter enighet mellan medlemsländerna. Det är knappast troligt att rapportens slutmål kommer att kunna realiseras. Allt för många sakliga skäl talar mot de föreslagna åtgärderna ...

Kravet på för evigt fixerade paritetskurser är inte realistiskt ... En låsning av valutakurserna innebär att prissystemet inte fullständigt kan fylla sin uppgift som koordinationsinstrument."


Making the European Monetary Union, by Harold James, Harvard University Press
It is sometimes said that the euro’s creation was the price demanded by Germany’s European allies for supporting German reunification during the collapse of eastern European and Soviet communism.
It was an aspiration first formulated in 1970 in the so-called Werner plan
Review by Tony Barber, Financial Times December 16, 2012


Pierre Werner – mannen som för fyrtio år sedan presenterade den första eurorapporten.
En del av hans slutsatser bakades in i Maastrichtfördraget som ligger till grund för dagens valutasamarbete. Det som handlade om gemensam ekonomisk politik har inte tagits fram förrän nu.
Annika Ström Melin DN 29 maj 2010

När Pierre Werner i oktober 1970 lade fram sin rapport om en ekonomisk och monetär union blev det inga ovationer. Frankrikes dåvarande president Pompidou blev rasande. Inte nog med att Pierre Werner ville införa en gemensam valuta, han ansåg också att skatterna successivt borde harmoniseras och att det skulle behövas en större gemensam budget.

Bakom Luxemburgs vilja att ena Europa har det aldrig funnits en önskan att utplåna storhertigdömets suveränitet. Men en gemensam valuta utan gemensam ekonomisk politik skulle inte fungera, resonerade Werner.

En del av hans slutsatser bakades in i Maastrichtfördraget som ligger till grund för dagens valutasamarbete. Det som handlade om gemensam ekonomisk politik har inte tagits fram förrän nu.

Full text

Annika Ström Melin

Början på sidan


Den fråga det gäller om EU skall vara mer som EEC, vilket jag skrev en bok om redan år 1971 med titeln "Vår framtid i Europa".
Federaliserna vill gå längre. Det vill ha ett Europas Förenta Stater. Det vill inte Europas folk. Därför tror sig federalisterna, som Schumann och Monnet, vara listiga och genomför det hela i smyg.
Rolf Englund blog 14 maj 2010

KJELL-OLOF FELDT
"Ekonomisk politik i en stormarknad" i Tiden nr 3, 1971

Olof Palmes Nej till EEC

EMU

Fler böcker av Rolf Englund

Mina bästa artiklar

Home