Riksgäldskontorets ledning och förre börschefen varnar:
"Banker vilseleder aktiespararna"
DN Debatt 2002-03-19

Den vanliga tumregeln att långsiktigt sparande nästan uteslutande skall ske i aktier är vilseledande. Sannolikheten är 20 procent för att avkastningen kan bli sämre på aktier än på statens riskfria obligationer. Det är okänt för de flesta små aktiesparare och riskerar att leda till svåra besvikelser. Den extra riskpremie som aktieplacerare kräver har också minskat, vilket kan leda till lägre avkastning i framtiden.

Finansföretagen och medierna ger en naiv beskrivning av aktiesparandets villkor, skriver Thomas Franzén och Erik Thedéen på Riksgäldskontoret tillsammans med förre börschefen Bengt Rydén.

Medier, banker och fondbolag ger en naiv beskrivning av avkastning och risker i aktiesparande. Vilseledande information om aktiesparande leder till fel sparandebeslut. Dessa frågor diskuteras bland akademiker och i internationell press. Tyvärr har diskussionen ännu inte nått Sverige.

När människor upptäcker att schablonbilden kring risker och avkastning med aktiesparande inte stämmer minskar trovärdigheten för såväl pensionssystem som det finansiella systemet. Det är dags att ledningarna för finansföretagen tar ansvar för att lämna en mer balanserad information.

Under 1990-talet steg Stockholmsbörsen realt, det vill säga med hänsyn tagen till inflationen, med i genomsnitt drygt 15 procent om året. Under 1980-talet var utvecklingen än mer extrem; i reala termer steg börsen under den perioden med cirka 23 procent om året. Sparande i aktier har således varit mycket förmånligt under de två senaste årtiondena. Inget årtionde under hela 1900-talet har uppvisat så kraftiga aktieuppgångar som den senaste tjugoårsperioden.

Samtidigt har sparandeindustrin gått från en reglerad och konservativ bransch till att bli kommersiell. Alla institut har nu så kallade rådgivare som i stor utsträckning drivs av målet att tjäna på avgifter för förvaltning och mindre av omsorg om den enskilde spararen. I denna miljö skapas tumregler som innebär att långsiktigt sparande skall bestå nästan uteslutande av aktieplaceringar. Sådana regler är ofta vilseledande.

Fondavgifter bankernas nya guldkalv -
Inga sänkningar i sikte trots miljardvinster.
Av Anna Björe, DN 2000-08-29

Medierna förstärker intresset för aktier. Att skriva om fonder och aktiemarknader har blivit angeläget, men granskande journalistik är sällsynt. Medierna medverkar ofta i desinformationen. Ibland tycks detta ske medvetet. Hur skall man annars tolka kvällstidningarnas tio-i-topplistor över fonder och aktier? Det har skapat en stämning av att det finns lätta pengar att tjäna. Varken medier eller de finansiella aktörerna har tagit ansvaret för att på ett seriöst sätt hjälpa allmänheten.

Valet av premiepensionssparande kännetecknades av denna stämning vilket framgår av bland annat information från PPM. Det är därför inte förvånande att mer än 90 procent av PPM-valen gick till aktier.

Fondbolagens förening konstaterade i en enkät för några år sedan att förväntningarna om avkastning på fondsparande låg på drygt 15 procent per år. De uppseendeväckande höga förväntningarna är ett resultat av missvisande information och de senaste årtiondenas överavkastning på aktier.

"Börsen är ett chickenrace"
Gerhard Stenberg, chef för Handelsbankens kapitalförvaltning i Göteborg, hoppar av i protest mot börshysterin efter nästan 30 års arbete i aktiemarknaden.

Aktieanalytiker diskuterar nu när den så kallade vändningen kommer. Bilden är att nedgången snart är över och då återgår vi till den gamla "sanningen": att aktier sett över ett tiotal år alltid är en bättre placering än obligationer.

Gunnar Eliasson och Nils Karlsson räknar med sju procents realränta.
DN-Debatt 97-11-19

"Nu har det vänt"

För att belysa hur den schablonbild av aktier som vi givit exempel på ovan stämmer med historiska data har vi valt att jämföra realavkastning på aktier sedan 1919 med en realränta på 3,5 procent, vilket är vad statens långa realobligationer avkastar och som i några internationella studier anges som ett rimligt antagande för den genomsnittliga realräntan under 1900-talet.

Full text

Mer om aktier - Mer om realräntor

Riksgäldskontoret

Home