1992

$700 billion rescue planNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Index - News - 1992 - EMU - Cataclysm - Economics - Wall Street - US Dollar


Stopping a Financial Crisis, the Swedish Way
A vain effort to defend Sweden’s currency, the krona, caused overnight interest rates to spike at one point to 500 percent.
The Swedish state would guarantee all bank deposits and creditors of the nation’s 114 banks
Carter Dougherty, New York Times/CNBC September 22, 2008

A vain effort to defend Sweden’s currency, the krona, caused overnight interest rates to spike at one point to 500 percent. The Swedish economy contracted for two consecutive years after a long expansion, and unemployment, at 3 percent in 1990, quadrupled in three years.

After a series of bank failures and ad hoc solutions, the moment of truth arrived in September 1992, when the government of Prime Minister Carl Bildt decided it was time to clear the decks.

"Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992."
Stefan Ingves, nu riksbankschef

Standing shoulder-to-shoulder with the opposition center-left, Mr. Bildt’s conservative government announced that the Swedish state would guarantee all bank deposits and creditors of the nation’s 114 banks

Mona Sahlin var med

Full text at NYT

Full text at CNBC


Rolf Englund:
Det var när dollarn sjunkit från 9:40 till 5:30 som Carl Bildt m fl till varje pris ville försvara kronkursen
Click


Carl Bildt:
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.
Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.
Click