Kronkursförsvaret

De som varnade

Baltikum

Sture Eskilsson

Johan SchückNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


Dilemmat för de baltiska länderna är att de har bundit sig hårt till euron.
Likheten med Sverige för drygt femton år sedan är en ekonomi som går in i väggen.
Hög inflation och fast växelkurs har tillsammans en förödande inverkan

Johan Schück, DN Ekonomi 2008-06-27

Svenska ekonomin hamnade i djup kris efter en lång period med måttlig tillväxt under 1970- och 1980-talet. Under dessa decennier släppte man fram en hög inflation, i tron att detta skulle bidra till full sysselsättning. Den fasta kronkursen fungerade då som ett slags drivankare. Ständiga kostnadskriser gjorde det nödvändigt att gång på gång devalvera kronan, alltså att skriva ned dess värde mot andra valutor.

Till sist blev detta så ohållbart att politikerna enades om att kronan måste försvaras. Detta gjordes till en dogm, där vanliga ekonomiska hänsyn fick ge vika.
På hösten 1992 höjde Riksbanken styrräntan till 500 procent, vilket inte kunde hindra kronfallet och övergången till flytande växelkurs två månader senare.

Full text


Andrum för Lettland - men behovet av devalvering kvar
Det finns skäl för även Estland och Litauen att släppa nuvarande euroanknytning och i stället hitta en rimlig växelkurs.
Johan Schück, DN Ekonomi 12/6 2009


Kostnadsinflation och svag bytesbalans, i förening med ett halstarrigt försvar av kronvärdet, gjorde att vi blev attraktiva för världens valutaspekulanter...
Valutareserven höll på att försvinna helt och och försvaret av kronan fick lov att överges.
En del stora företag hade haft detta på känn och bytt ut sina tillgångar i svenska kronor mot säkrare valutor och klarade sig därmed relativt oskadda av kronfallet.
Mer troskyldiga småkapitalister råkade illa ut.
Sture Eskilsson "Från folkhem till nytt klassamhälle" (Fischer & Co) sid 325-326