Carl Bildt i Albanien
Rolf Englund NWT 2001-03-22

Anna Lindh

Carl Bildt om EMU

Carl Bildt och kronkursförsvaretNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Balkan-medlaren Carl Bildt, Lundin Oil i Albanien och Anna Lindh

Rolf Englund och Anna Lindh i TV8 om Bildt och Albanien
2001-03-21
Kortversion

Rolf Englund: Lundin Oil har verksamhet i Albanien

Anna Lindh: Lundin Oil i Albanien? Det hade jag ingen aaaaning om.

Läs mer här