Stabiliseringspolitik

The U.S. economy is spiraling downward into recession and gargantuan budget deficits.
Jeffrey Sachs, November 5, 2008

1929News Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


"en brydsam situation"


USA:s ekonomi befinner sig i en brydsam situation.
Frågan är nu vad som skulle ha kunnat göras annorlunda vid 1930-talskrisen
och som Obama därför borde satsa på idag.
Danne Nordling 6/11 2008

President Herbert Hoover ansåg att budgeten skulle hållas i balans. Detta lyckades bra 1930 men året därpå blev det ett underskott

Ofta tolkas detta som att Hoover i praktiken drev en expansiv finanspolitik trots att han 1932 höjde skatterna. Den keynesianska invändningen brukar dock vara att underskottet inte är någon indikator för politikens inriktning.

Det kan både ha uppstått genom passiv anpassning till minskade intäkter och ökade krisutgifter och som ett resultat av medvetna stimulansåtgärder.

Full text


Början på sidan - Top of page