Persson

J

Jonung

Tomas Fischer

Feldt

EkdalNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


Det är en skandalöst ytlig analys för att komma ifrån en person som styrt landet i över tio år.

"Min väg, mina val"
Vi får läsa om varje detalj i 1990-talets budgetsanering - som verkligen var ett hjältedåd
- men vi får ingen djupare förståelse av varför den blev nödvändig.


Niklas Ekal, DNs ledarsida signerat 2007-10-28

Ingen kan ta ifrån Göran Persson att han räddade Sveriges ekonomi efter sammanbrottet.

/Ekdals analys: När andra världskriget slutade 1945 var Sveriges läge unikt gynnsamt. Infrastrukturen oskadd, befolkningen frisk och utbildad, institutionerna stabila, samhällsklimatet fredligt och exportindustrin i världsklass. Endast aktiv vanskötsel kunde ha hindrat oss från att bli rikast i världen. Fram till 1970 gick det bra. Sedan rasade Sverige från toppen till 17:e plats i välståndsligan, tillväxten stagnerade och kriserna avlöste varandra.

Om återtågets hjälte, finansminister Kjell-Olof Feldt, fäller Persson kärvare omdömen. Feldt framställs genom en bakvänd logik som den socialdemokrat som hade störst ansvar för 90-talskrisen.

Full text