Klas Eklund om att ha fel

Finanskrisen

Skuldfrågan

KeynesNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Index - News - 1992 - EMU - Cataclysm - Economics - Wall Street - US Dollar


Likaså måste Keynes få en grundligare behandling
- inte minst begreppet “likviditetsfälla”


Ekonomiläroböckerna och finanskrisen
I min egen lärobok, som har kommit i elva upplagor, finns visserligen en del avsnitt
om bubblor och om irrationaliteten och kasten på t.ex valutamarknaderna. Men de avsnitten måste byggas ut till nästa upplaga.
Likaså måste Keynes få en grundligare behandling - inte minst begreppet “likviditetsfälla” och
hur den påverkar penningpolitiken.

Klas Eklund blog 2/3 2009

I nya numret av Axess skriver statsvetaren Bo Rothstein att den pågående finanskrisen bör leda till en självkritisk prövning bland ekonomerna.
Krisen kan inte rimligen förklaras enbart med olämpliga regleringar eller felaktiga statsingrepp.

Min egen lärobok “Vår ekonomi” hålls fram som ett exempel på en bok, som inte i tillräcklig utsträckning behandlar marknadernas “självförstörande” inre logik.

Full text


Mer om och av Klas Eklund