Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Contact


Ingvar Carlsson

Erkänn inte Mugabes regering
Birgitta Ohlsson SvD Brännpunkt 25 juni 2008

Se även:
Om Zimbabwe:
Läget avseende mänskliga rättigheter har i förhållande till situationen före frigörelsen totalt sett förbättrats... En oroande faktor är emellertid att statschefen pläderat för införande av enpartisystem.
Generaldirektör Carl Tham i Sidas anslags- framställning för budgetåret 1991/92


Ingvar Carlsson är lika överskattad som Bruce Springsteen
Expressen 26 mars 2014

Full text


Det var jag som betalade Ebbe Carlssons privatspaningar efter Olof Palmes mördare.
Tomas Fischer, Fokus nr 19 - 25/5 2007


Anders Isakssons bok handlar ytterst om den känsliga och ännu outredda frågan
om Ingvar Carlssons ansvar för att mordutredningen kring Olof Palme blev ett fiasko.

Jan Eklund, DN Kultur 29/4 2007


Ingvar Carlsson om kronkursförsvaret 1992:
- I efterhand står det klart vad läget egentligen krävde. Det fanns en snabb och effektiv åtgärd som i tid hade kunnat få läget under kontroll. Jag anser att den fasta växelkursen borde ha släppts och följts av en kraftig räntehöjning.
Källa: Ingvar Carlsson, Så tänkte jag Hjalmarsson & Högberg 2003


Det historiska beslutet står att läsa i en regeringsskrivelse från den 26 oktober 1990, undertecknad av statsminister Ingvar Carlsson och hans finansminister Allan Larsson.
Formuleringen är motsägelsefull:
"Den svenska ekonomins pris- och lönekostnadsutveckling måste brytas om välfärden och sysselsättningen skall kunna värnas. Inflationsbekämpningen måste därför överordnas andra ambitioner och krav."

...men jobben kom aldrig tillbaka
DAN JOSEFSSON Aftonbladet 2005-05-23.


Några faktorer försvårar för Mona Sahlin ...
En faktor är den falska föreställningen att Sveriges goda ekonomi är en följd av Göran Perssons traditionalistiska tid som statsminister, inte av strukturreformerna under Ingvar Carlsson och Carl Bildt.
Hans Bergström 6/2 2007


Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren 1983:
"såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt.
Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd"
Klicka här


Rolf Englund (m), Österåkers kommunfullmäktige 1998-12-14:
Tänk på att Ingvar Carlssons första åtgärd som statsminister efter mordet på Olof Palme var att utse Hans Holmér till spaningsledare. Hans Holmér hade tidigare tagits i anspråk av den socialdemokratiska regeringen för att tillsammans med Ebbe Carlsson utreda det som senare har visat sig vara IBs aktivitet på Göteborgssjukhuset. Ingvar Carlsson sista åtgärd som statsminister var att försöka göra Mona Sahlin till partiledare och statsminister. Däremellan hann Ingvar Carlsson med att under andra delen av det glada 80-talet lägga grunden för det svarta 90-talet och att tillsammans med Carl Bildt ställa upp på försvaret av den fasta växelkursen hösten 1992.
Klicka här för hela talet

Tillbaka till 1992

Tillbaka till Nejtillemu.com