Rolf Englund Home/Search - News - Real Interest rates - New Era - Economics - EU och EMU - Contact


Mer om boken hos Bokförlaget Fischer & Co


EMU är politik, inte ekonomi
Dessvärre har Svenska Dagbladet och moderaterna tagits över av liberaler av taliban-fundamentalistisk modell,
beredda att aktivt arbeta för att vårt land skall upphöra som suveränt stat.
Rolf Englund NWT 31/5 2001


"en hård kärna av folkpartister (även kända som Hamilton/Munkhammarliberalerna)
som är så förälskade i EMU-projektet att de i princip är beredda att offra vad som helst
och argumentera hur som helst för att Sverige ska bli medlem"
Peter Wolodarski, DNs ledarsida 19/3 2003


Mer om EU och EMU

Fler böcker av Rolf Englund