Index - News - Kronkursförsvaret 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen 80-tal - Contact


Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen 1995:

Källa: Ekonomisk Debatt 1995, årg 23, nr 3


Rolf Englund:

Jag tänkte inte gå runt det heta grötfatet så mycket som alla har gjort här. Urban Bäckström sade, och det har han betalt för och så skall han säga, att han var glad för att det var så hög enighet här om målen.

Men man kan ju lätt se att marknadsräntan ligger på 11-12 procent och säga att inflationen skall vara högst 3 procent. Vi har då 9 procents real ränta på marknaden. Marknaden har inte förtroende för regeringens och Riksbankens inflationspolitik. Det förhåller sig så och det kan man beklaga.

Det finns ingen trovärdig het. Det vore också konstigt med hänsyn till de senaste årens utveckling. Man har först en fast växelkurs som förhindrar åtstramningar av ekonomin under högkonjunktur. Och sedan har man fast växelkurs som förhindrar stimulans. Det hade man under den tid som Lars Svensson var rådgivare åt Bengt Dennis på Riksbanken och under den tid som Kjell-Olof Feldt, nu ordförande i Riksbanksfullmäktige, var finansminister. Det var då som grunden för sammanbrottet lades.

Det är lite genant för Urban Bäckström att hans diagram, som hans rådgivare har stuckit i händerna på honom, inte visar det han säger eller det som det skall illustrera. Det skall väl ändå vara samma sak.

Om man tittar på diagrammet i Figur 1, visar det, som Dan Andersson också sade, faktiskt motsatsen. Det visar att oberoende av inflationstakt har man haft ungefär samma tillväxt. Det är alltså 180 grader mot vad Urban Bäckström hävdade. Det ökar inte trovärdigheten precis.

I jämviktens namn vill jag också påpeka ett fel som Dan Andersson hade sitt diagram (Figur 3): Titta så hög realräntan är här!, menade han. Det är den, under förutsättning att vi håller inflationsmålet.

Man vet först i efterhand vad realräntan blir.

Det värsta av allt är dock egentligen vad som står på sidan 11 i riksbankschefens utdelade tal. Kan man verkligen ha trovärdighet för en sådan här riksbank, tänker man, när man läser den sidan. Riksbankens uppgift är ju att den skall sätta räntan så att inflationen blir rätt 18-24 månader senare. Till sin oerhörda förvåning kan man läsa:

"Det finns inga regelböcker som talar om vilka indikatorer som bör användas eller hur de bör vägas samman.

Är detta verkligen rätt? Man har alltså på Riksbanken inga regelböcker som talar om vilka indikatorer som bör användas eller hur de bör vägas samman?

Man har anat detta, tycker jag.

......

Urban Bäckström:

Jag vill börja med herr Englunds inlägg. Det är sant, det finns inga regelböcker och det är därmed erkänt och herr Englund har också noterat detta.

-----------------

(Att Urban sade "herr Englund", sammanhänger, tror jag, med att jag inlett min inlägg med att påtala det olämpliga i att som Nationalekonomiska Föreningens ordföranden (Björn Sprängare, var det, vilket väcker många tankar) gjorde hälsat "Urban" mycket välkommen.

Man bör säga "Riksbankschefen" tyckte jag.

Sverige är ett litet land där alla känner varandra, men ändå.


Lars E O Svensson

Kjell-Olof Feldt


Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen

Början på sidan