Home - Index - Latest/Senaste nytt - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact

Bunkergänget


Odd Eiken

Peje Emilsson
Founder of KREAB


Odd Eiken, kommunikationsdirektör på SEB, lämnar SEB
för att tillträda som vice vd för Kunskapsskolan Education.
e24 2009-07-21

Full text

Odd Eiken, född 1958, är vice vd på Kundskapsskolan Education.
Han är gift med statssekreteraren Ingrid Eiken.
Wikipedia

Ingrid Eiken är statssektreterare på Kulturdepartementet
Kulturdepartementet


Om det skulle visa sig att det var Annika Falkengrens kommunikationsdirektör Odd Eiken, tidigare informationschef på Svenskt Näringsliv och informationschef på Skandia under den svåra tiden direktören Pettersson var på tapeten, som hade sitt finger med i det som gjorde att debaten om Annika Falkengren kom i skymundan, uppstår frågan om Eiken därmed kommer att ligga bra till för att få kommunikationskonsulternas pris för bästa prestation?
Jag nominerar honom, i den mån jag har någon rätt därtill.
Wanja och Tunhammar, Urban och Ebba Lindsö Rolf Englund blog mars 2009


STOCKHOLM, Sweden, June 04, 2004 -- Odd Eiken, Executive Vice President, Strategy & Communication, has announced that he will be leaving the company after the summer.
He joined Skandia in November 2002.
Odd Eiken comments:
"These have been two very intensive years of crisis management. Now that Skandia is reasonably beyond the most intensive period of this,
hopefully the need of the role I have had will decrease."

Full text


Enligt SEB:s kommunikationsdirektör Odd Eiken har Annika Falkengren
i verkligheten sänkt sin lön med 600.000 kronor
,
efterson hon går från rörlig till fast lön
Ekot 12/3 2009

Full text


CMA, Crisis Management Academy, Managed by Kreab
Odd Eiken, Senior Partner, Kreab Group, Head of Crisis Management


– Banker är ingen välgörenhetsinrättning, säger
SEB:s kommunikationsdirektör Odd Eiken 2009-02-05

Läs mer här

SEB:s vd Annika Falkengren avstår från sin bonus för 2008.
För 2007 fick SEB-chefen 4 miljoner i bonus och därmed
totalt 12,1 miljoner kronor i ersättning.
DI 2009-02-05

Falkengren avstår - men låter cheferna dela på 2 miljarder.


Tidigare VD Timbro och informationschef SAF

Odd Eiken, Executive Vice President, Kreab Group

Född 1958, civilekonom. Tidigare Skandias vice verkställande direktör, ansvarig för strategi och kommunikation. Styrelseledamot i Uppsala Universitet och Sveriges Television AB. Anställd inom Skandia 2002.

Skandias koncernchef Lars-Eric Petersson kan kvittera ut en fallskärm på hela 106 miljoner kronor om han får sparken,
enligt tidningen Affärsvärldens uträkning.
Skandias vice vd Odd Eiken ser inte avtalet som något onormalt.
- Jag förstår om folk blir upprörda om de tror att någon får 106 miljoner i näven, men räknar man fram vad medelålders högavlönade människor får i pension resten av livet blir det många miljoner, säger han.
DN 19/2 2003


Pensionsspararen Anders Johansson i Stockholm uppmanar de största aktieägarna i Skandia att tillsätta en oberoende kommission som granskar alla interna affärer mellan Skandia och livbolaget de senaste åren. I ett brev till storägarna skriver han att "Skandias löpande mjölkning av Skandia Livs försäkringskunder" måste få ett stopp.
Han vänder sig till de stora aktieägarna i Skandia med ett brev där han presenterar två förslag som han vill att bolagsstämman i april ska ta ställning till.

- En oberoende kommission för granskning av de senaste årens interna affärer ska tillsättas. Om felaktigheter drabbat Skandia Livs försäkringstagare ska en återbetalningsplan upprättas.

- En sanningsförsäkran från VD och styrelseordförande i Skandia med personligt ekonomiskt ansvar att sådana interntransaktioner sker till 100 procent riktig fördelning. Samt att bolagets revisorer får i uppdrag att kontrollera detta.
Dagens Industri 19/2 2003


Johan Gernandt på Skandias bolagsstämma
FinansVision 2002-04-18

Tomas Nicolin upprepade på stämman sin kritik mot optionsprogrammet; det kostar för mycket 400 Mkr eller 20 procent av vinsten och har för dålig koppling till prestationen. Men när han skulle tala tystades han av stämmans ordförande Johan Gernandt: ”Jag ber dig att inte ta upp detta. Styrelsen har signalerat att frågan ska komma tillbaka”, sa han upprepade gånger.

KU om Odd Eiken och Per Unckel


Home