The Age of Turbulence

Recession

HousepricesNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


- Det ska bli oerhört fascinerande att se hur detta utvecklas.

Intervju Greenspan om hans memoarer

Johan Schück DN 17/9 2007

Det avgörande blir om den inhemska efterfrågan kan hållas uppe, vilket kräver att hushållen inte drar ned på konsumtionen. Det bestäms i sin tur av vad som händer med bostadspriserna, eftersom många har lånat på sina hus för att höja sin köpkraft.
- Den stora faran är att hushållen påtagligt minskar sina inköp, vilket skulle leda in ekonomin i en recession. Ingen vet ännu om detta ska inträffa, eftersom vi är i ett helt nytt läge. Huspriserna har visserligen sjunkit några procent, men ännu har det inte gett något utslag på konsumtionen, framhåller Alan Greenspan.

Enligt honom är problemet inte begränsat till USA, utan gäller en rad länder där bostadspriserna har stigit kraftigt och då även kan vända brant nedåt - med påföljd att hushållens konsumtion viker. Det gäller till exempel Irland, Spanien och Storbritannien. Även Sverige kommer med i Alan Greenspans uppräkning, kanske beroende på att det är DN Ekonomi han talar med:
- Det ska bli oerhört fascinerande att se hur detta utvecklas.

Uppgången i bostadspriserna är ett globalt fenomen, som för tillfället har kommit i bakgrunden genom USA:s problem på subprimemarknaden. Men risk för bakslag finns även i andra länder.

Full text