Utopism

EMU

Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975:
En jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin.
Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare,
och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer.
Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.
Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975


1968 - Tänk om dom fått igenom sina förslag
Rolf Englund blog 10 april 2008


Free love or genocide? The trouble with Utopias
Ever since Thomas More wrote Utopia 500 years ago,
visionaries from William Morris to Ursula K Le Guin have dreamed of ideal worlds.
Tobias Jones, The Guardian, Sunday 24 January 2016

The academic and political atmosphere in the 1990s was decidedly pragmatic, rather than optimistic.
It was an era in which the liberal democracies celebrated (prematurely, of course) “the end of history”.
The story of humanity was a march to freedom, we were told, and we had arrived.
This was as good as it got, and the idealists and unrealists should stop fantasising, because it was a dangerous hobby.

Full text

Top of page

News


The case for British withdrawal from the EU – if you are so inclined – is
to ensure the Parliamentary self-government of these islands. It is to uphold democracy at its natural and optimal level,
in a nation state forged over the centuries by wars, shared institutions, and the ancestral chords of memory, with a single dominant language.

It is to advance by Burkean steps – or as Confucians would say, by crossing the river through feeling the stones – and to resist vaulting leaps towards Hegelian or Utopian structures that usually end in horror.
Ambrose Evans-Pritchard, June 10th, 2014


Man kan som moderat och konservativ vara mycket. Men man kan inte vara utopist.
Man är realist och pragmatiker.

Våra unga MUF-are är varma anhängare av EMU. Men med en gemensam valuta får man en gemensam real ränta och med en gemensam real ränta måste man ha en gemensam central myndighet/regering och stora transfereringar mellan valutaområdets olika delar.

Med en gemensam real ränta måste man ha en gemensam central myndighet/regering och stora transfereringar mellan valutaområdets olika delar
Följden av EMU blir därför ett Europas Förenta Stater, vare sig man vill det eller ej.
Antingen får man ett Europas Förenta Stater, alldeles för tidigt,
eller så kommer EMU-projektet att haverera, i en röd-grön röra av förfärande dimensioner
Rolf Englund (m) i Österåkers kommunfullmäktige den 14 december 1998

Full text


Mene Tekel! Död åt den Monetära Unionen! Där går gränsen. Ett konservativt parti skall värna om nationens fortbestånd. Annars kommer något annat parti - av vida värre slag - att göra det!

Det är inte jag som är extrem. Det är dom som är för en monetär union som är radikala utopister. Om man är radikal utopist är man inte moderat. Det är ännu inte för sent att byta politik om EMU - men det hastar.

Rolf Englund 1994-12-15


EU är nationsbyggandets svar på Esperanto
Ekonomism, 29 September 2012

Det råder ingen tvekan om att bristande demokratisk legitimitet är en viktig faktor bakom utvecklingen.
Tanken att de nationella identiteterna skulle kunna ersättas med en europeisk identitet var från början förfelad.

Försöket att bygga ett federalt Europa har visserligen - helt enligt plan - försvagat nationalstaternas legitimitet. Problemet är att den nationella identiteten snarare verkar ha ersatts med regionala identiteter än med en gemensam europeisk. När den spanska, italienska och grekiska regeringen tappar väljarnas stöd är det i den regionala identiteten som medborgarna söker sin tillflykt.

Vi har sett det förr. Jugoslavien var även det en konstruktion som fallerade - ett slags nationsbyggenas svar på Esperanto.

Full text

Timothy Gordon Ash 1996

In Germany, the forces of opposition to monetary union are wide and deep. The national currency is the symbol of post-war German identity, much more than in France or Britain. It stands for prosperity, stability, security, democracy, peaceful German achievements and international respect, and it will, incidentally, celebrate its fortieth birthday just in 1998. In opinion polls, more than half those asked are consistently against giving it up.
The popular press makes fun of the prospect of the "Euro" currency, calling it "Esperanto money."
The business and banking community is divided on the issue, but here, too, there is widespread scepticism.... Click


Reinfeldt leder ett parti och en regering som vill ansluta Sverige till Euroland.
Därför kan han, lika lite som andra EMU-kramare, inte erkänna att det är något fel på tanken på att bunta ihop,
slå samman, länder som Tyskland och Grekland, Irland, Spanien och Sverige i något som liknar ett Gross-Jugoslavien.

Jugoslavien var ju, liksom Sovjetunionen och det Habsburgska kejsardömet Österrike-Ungern, en ekonomisk, politisk och monetär union.

Han måste därför låta som om han tror att krisen beror på några länders statsfinanser. Botemedlet blir då nedskärningar och åtstramningar.
I Aktuellt tog han Sverige och Lettland som goda föredömen... Rolf Englund blog 2011-08-11


"ett ideologiskt slutet idésystem, där ”drivhusatmosfären” leder till en känsla av överlägsenhet gentemot omvärlden, kan vara förrädiskt frestande"
Någon borde ha satt Koestlers skrifter i mina händer redan på 70-talet.
Visserligen var jag aldrig kommunist, och har inte ens röstat på något parti till vänster om Socialdemokraterna, men

som tonåring var jag en mycket aktiv FNL-are och känslomässigt hörde jag definitivt till vänstern
Annika Ström Melin, DN 28 juli 2012

Kommentar av Rolf Englund
Annika Ström Melin är den ende på Ja-sidan som jag känner respekt för. Hon är både kunnig och hederlig.
Men hon inser tydligen fortfarande inte att hon fortfarande lockas av att leva i "ett ideologiskt slutet idésystem, där drivhusatmosfären” leder till en känsla av överlägsenhet gentemot omvärlden.
Hon har bara bytt utopismen inom FNL mot utopismen EU och EMU.
Från drömmen om att vara med och skapa en socialistisk värld arbetar hon nu för att skapa Ett Enat Europa.
Hon får nog läsa Koestler en gång till, i synnerhet "Natt klockan 12 på dagen", som jag, turligt nog, läste på min studentsäng i Lund.

EMU är inte främst ett ekonomiskt projekt
Riksdagens protokoll 1995/96:6, Onsdagen den 11 oktober 1995
Anf. 32 MARGIT GENNSER (m)

Herr talman! Efter andra världskriget ifrågasattes Europa som civiliserad förebild. Arthur Koestler, urtypen för en europé, letade efter bättre civilisationer. Hans slutsats blev trots allt att Europa är unikt.

Vår lilla världsdel, "en utväxt" på Asien, har genom sin litenhet och sin mosaik av skillnader lett till "idéernas korsbefruktning" och den moderna civilisationens framväxt.

Skillnader har varit utvecklingens motor, men skillnader har också lett till bestialiska ogärningar. Koestler ville få oss européer att se olikheternas värde.

Jag var europé långt före anslutningen till EU. Jag tillhör den generation som Koestler kallade "den tysta" - skeptisk till politik och storvulna politiska planer. Det är min rätt och skyldighet som EU-medborgare att sätta upp ett varnande finger för sådant som verkar fel. Jag är kritisk till EMU.

Frågan om EMU har i första hand behandlats som en ekonomisk fråga, fastän den egentligen inte är det.

Läs mer här

Början på sidan


Keynes condemned Britain's return in 1925 to the gold standard, which famously he described as a barbarous relic.
Would he not also condemn the determination of European governments to save the euro?
Might he not think they would be better advised to begin a planned dismantlement of this primitive relic of 20th Century utopian thinking?
John Gray, BBC, 21 July 2012
Highly recommended


Se även Heder, sannning och rätt


Anarchy, State and Utopia by Robert Nozick


Grekland står inför sin ödesdag och det är nödvändigt att hela landet inser stundens allvar.
För att få nästa räddningspaket måste politikerna garantera att de överenskomna åtgärderna utförs oaktat hur det går i valet i april.
De politiker som fortsatt väljer att stå upp för den enda väg som står till buds måste nu kämpa för sin politik på allvar
SvD-ledare signerad Daniel Persson, 12 februari 2012

Full text

The Roman Inquisition was one of several inquisitions conducted under the auspices of the church.
These had a conviction that the cause was not only just but also so urgent that nothing must stand in the way:
not practical considerations and certainly not competing considerations of principle or moderation.
Cullen Murphy, New York Times February 11, 2012

The idea that some single course is right and necessary — and, being right and necessary, must trump everything else, for all our sakes — is a seductive one.

Full text


The Eurofanatics should join the Marxists in the dustbin of history
How on earth did Lord Howe conclude that the whole of Europe could use the same currency and the same interest rate, with minimal fiscal transfers?
There is one possible answer. Geoffrey Howe may well have believed that monetary union would lead inexorably to fiscal union and thus to political union.
If so, why he – and the other Eurofanatics – failed to share that insight with the public
Rolf Englund blog 2012-01-10


In Europe, politicians are dealing with the legacy of a utopian project
which requires a degree of solidarity that their peoples do not feel.
Martin Wolf, Financial Times, 12 July 2011


Utopister är farliga människor.
Under 1900-talet har människor brinnande i sin övertygelse sökt skapa det kommunistiska, det socialistiska och det nationalsocialistiska samhället.
Man kan som moderat och konservativ vara mycket. Men man kan inte vara utopist.
Rolf Englund (m) i Österåkers kommunfullmäktige 1998-12-14

Läs mer här


Olle Schmidt och andra folkpartister som är EU-extremister


Perfektionismen som politisk filosofi
Danne Nordling 10/1 2006

Genom den politiska idéhistoriens årtusenden förekommer två olika inriktningar av den politiska filosofin: perfektionistiska politiska teorier och öppna politiska teorier. Den perfektionistiska teoritypen vill göra gällande att det går att identifiera det goda i konkret mening och att det därför är möjligt att organisera samhället på ett visst konkret sätt för att uppnå det goda. I Utopia skulle exempelvis städerna bestå av 6 000 hushåll.

Den öppna teoritypen gör inte sådana konkreta preciseringar av vad som är ett gott samhälle. Tvärtom ser man här detta som en nackdel som leder till ett sämre samhälle. Det är bara ramarna, konstitutionen för samhället, som dessa teorier uttalar sig om. Resultatet framkommer efter en optimeringsprocess där man inte i förväg vet vad det skall bli. Exempel på sådana teorier är utilitarism, demokratism och liberalism.

Läs mer här


Den mäktiga tidsandan
Andra Världskriget 60 år - Vietnamkriget 30 år
Rolf Englund för radions OBS 8/5 2005 (refuserat):

Det är inte bara socialister som rycks med av tidsandan och hemfaller åt determinism och utopism.
Börsbubblorna och talet om Den Nya Eran inom ekonomin, Bank- och finanskrisen o
ch det lika utdragna som misslyckade kronkursförsvaret är exempel på det.

Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi.
Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen.

Läs mer här

Början på sidan


EU är ett fantastiskt och unikt experiment med demokrati på en helt ny nivå.
Aldrig tidigare har det funnits en demokratisk union mellan enskilda stater och medborgare på detta vis.
Därför är det också av mycket stor betydelse för det europeiska samarbetet, och alla dess medborgare, att demokratin är en demokrati fullt ut.
Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP), 7 juli 2011


Vad slags ingenjörskonst som euron till sist visar sig vara produkten av ligger förhoppningsvis fortfarande i de europeiska nationernas händer. Vad de gemensamt har byggt upp bör de rimligen också gemensamt kunna reparera och restaurera.
Var finns utgången? är annars en bra fråga som helst bör ställas innan man går in.
Var är utgången ur EMU?
Göran Rosenberg, kolumn DN 23/7 2010


Yet 2009 is a sobering year from which to look back. A year ago, capitalism careered over a cliff. With vast effort, states have put it back on the road. According to Piergiorgio Alessandri and Andrew Haldane of the Bank of England, in a superb new paper, the total gross value of interventions on behalf of banks has been $14,000bn (€9,400bn, £8,400bn). This is state capitalism.

Yet the crisis brings important lessons. The philosopher Karl Popper laid down the right approach. He distinguished the “piecemeal social engineering” intended to ameliorate specific ills from the “utopian social engineering” intended to transform society in its entirety – an aim that, in practice, “has led only to the use of violence in place of reason”.
Martin Wolf, FT November 10 2009


Euro remains on the right side of history
At stake in this struggle, ultimately, is the ideology of the omnipotent nation-state.
Tommaso Padoa-Schioppa, FT May 13 2010


Institutionell konkurrens eller central harmonisering
Nils Lundgren i SNS Konjunkturrådsrapport, januari 1996:
Som historikern Paul Kennedy påpekar i sitt stora verk The Rise and Fall of the Great Powers (Kennedy 1988), kunde ingen omkring år 1500 ha gissat att Europa skulle komma att dominera världen kulturellt, ekonomiskt, politiskt och militärt under de följande århundradena.
Dåtidens självklara stormakter var mingdynastins Kina, det ottomanska väldet och stormogulens Indien och det sägenomspunna Persien var under safaviddynastins grundare, Ismail I, statt i uppsving.

Läs mer här


EMU förutsätter en federal stat
Margit Gennser på Brännpunkt i Svd 1999-02-10

I det moderata EU-programmet står det att vår EU-politik ska bygga på institutionell konkurrens och mellanstatligt samarbete, vilket är motsatsen till federalism.
Men även i Sverige och inom moderata samlingspartiet har nya federalistiska tongångar hörts. Carl Bildt har framhållit att Joschka Fischers förslag är värda att lyssna på. Varför denna glidning mot federalism - ett betydligt allvarligare steg för det lilla Sverige än det stora Tyskland?
Vetorätten är till för att skydda små länder. Stora länder behöver inte ett sådant skydd!
En fråga som måste ställas till Carl Bildt är om det moderata partiprogrammet ska ändras? Pågår förberedelser och i så fall - lämnas det utrymme även för kritikerna om det lämpliga med en politisk union?

Läs mer här


Euro remains on the right side of history
At stake in this struggle, ultimately, is the ideology of the omnipotent nation-state.
Tommaso Padoa-Schioppa, FT May 13 2010


Germany's constitutional court has been handed a second complaint over the EU's Lisbon Treaty
with the potential to delay the country's final ratification of the document for several months.
The complaint is being brought by... former MEP Franz Ludwig Graf Stauffenberg
EU Observer 27/1 2009


Början på sidan