Rolf Englund:
Vem vann Vietnam-kriget?

Löntagarfonderna

Rolf Englund:
Den mäktiga tidsandan

1972
Hur det varNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
Subprime - US Dollar - Houseprices


Tänk om dom hade fått igenom sina förslag!


Dante Cinque had buyers lined up even before opening
Ferrari’s first Polish showroom, taking over the Warsaw site formerly occupied by the Communist Party.
Cinque, general manager of Ferrari Warszawa, said in the store on Nowy Swiat Street,
Poland passed the Netherlands in 2009 to become the sixth-biggest economy in EU
Bloomberg Dec 28, 2010


Vänstern har fallit ihop intellektuellt och moraliskt.
Nu när 68-vänstern skall fira 40 år analyserar några brittiska debattörer, Lennart Berntson och Per Bauhn orsakerna till kollapsen.
Relativism, postmodernism och känslomässig subjektivism samt en moralisk sammanblandning av rättvisa och jämlikhet pekas ut som några av grunderna.
Danne Nordling 10/4 2008

I tidskriften Axess nr 3/08 är temat hur vänsterrörelsen hamnat på villovägar 40 år efter dess jubeltid kring 1968.

Nick Cohen som är kolumnist i New Statesman och Observer menar att
"[V]änstern har förändrats till oigenkännlighet. Socialismen är död, förintad av kommunisternas fruktansvärda brott och marknadsekonomins framgångar, inte minst i Asien. Fortfarande finns det människor som kallar sig socialister, men ingenstans i världen finns det någon seriös politisk rörelse som tror att man kan förbättra samhället genom att förstatliga ekonomin. Detta är en enorm förändring, eftersom argumentet för socialism var såväl ekonomiskt som moraliskt. Socialismen var tänkt att medföra en starkare och mer produktiv ekonomi. Enligt Marx var socialismens seger oundviklig. Idag är det snarare dess misslyckande som verkar förutbestämt."

Full text Danne Nordling med länk till Axess


Därför hatar socialisterna Persson
Den urgamla formuleringen i det socialdemokratiska partiprogrammet - "Socialdemokratin vill så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer"... fanns kvar ännu i det som antogs efter Murens fall på partiets 31:a kongress år 1990. Göran Persson kommer att gå till den ideologiska historien som den partiledare som på partikongressen år 2001 strök detta mål om socialismen ur partiprogammet.
Läs mer här

Den nya utopismen

Islamister är utopister.
Den vackra utopin gör stora offer försvarbara.
Europas Förenta Stater är en annan och näraliggande farlig utopi.
Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" - som är själva grundbultsfelet med EU.
Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005


1968 - Tänk om dom fått igenom sina förslag
Rolf Englund blog 2008-04-10