Regeringsförklaringen

Fastighetsskatten

Stabiliseringspolitik

Supply and Demand

Faktorprisutjämning

Marian Radetzki
"Klarspråk om arbetslöshet"

Johan Schück

Danne Nordling

Rolf Englund
senaste artiklarNews Home


Valet 2010


Marit om Murens fall:
Omprövningens tid! Det är med stor osäkerhet jag försöker beskriva ett slags förvirring, rent av en smula hjälplöshet inför det som händer i Östeuropa.
Vart tog alla drömmar vägen? Vart är alla de ORD jag har använt? Var är de begrepp jag tänkt i?
Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990

De ryska ungdomarna tycks vara mycket tränade att uppfatta det icke klart uttalade, de reagerar kvickt, den snackige håller andan en sekund:
Säg inte - don’t say - don’t say - att vi rest till det demokratiska Sverige och kommit till en kommunistfamilj?
· Nä ,nä - inte så heller.
"Säg att ni RÖSTAR frivilligt på kommunisterna, då hänger jag mig!"
Tjaa. Vad säga? Tiotusen ord skulle behövas, timmar av samtal och det som finns till förfogande hos alla i köket är en mer eller mindre knackig engelska.

”Jag har aldrig trott på Lenin”
Marit Paulsen i TCO-Tidningen nr 2/1990


- Jag håller inte med vare sig nej eller ja. Även om jag är en rätt fanatisk anhängare av europeiskt samarbete. Så preciserar hon.
Säger att hon i praktiken inte har något emot en gemensam valuta, att hon "skiter i om det är federalism" och att hon heller inte är rädd för ett gemensamt skattesystem.
Ett sådant kommer ändå att "tvinga sig fram" och det är "aningslöst att tro att vi framöver själva skall kunna styra skatterna".

Marit Paulsen ref i SvD 1997-02-07


Regeringen har hållit hårt i pengarna under krisen.
Belöningen kan komma som sänkt skatt ­ under valåret 2010.
SvD-ledare 11 augusti 2009

Visst är det förståeligt att kommuner och landsting önskar mer resurser, men det är näppeligen där som arbetslösheten väntas stiga mest. Tvärt om, det är snarare den sektor som klarar sig lindrigast, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. Inom industrin räknar man med att strax över 60000 personer förlorar jobbet både innevarande år och nästa, inom den privata tjänstesektorn mellan 30000 och 40000 både detta och nästa år. Inom offentlig sektor handlar det om strax under 10000 personer 2009 och 15000 personer 2010.
Det finns anledning att se över tillskotten till landsting och kommuner, men skälen att satsa på skattesänkningar för det privata näringslivet torde vara större inte minst då arbetslinjen hävdas.


"Nu vänder det" Världsekonomin är nära botten, spår OECD
Svensk BNP rasar med 5,5 procent i år.
Abetslösheten fortsätter att stiga och landar på 11,4 procent nästa år /valåret 2010/.
DI 24/6 2009


Lämnar det gångna EU-valet några bestående avtryck på svensk politik?
Det låga valdeltagandet i kombination med Piratpartiets och Sverigedemokraternas framgångar
speglar ett bubblande missnöje i opinionen, som riskerar att spilla över när den ekonomiska krisen når
fler och fler människor.
Peter Wolodarski 2009-06-14

Riksdagsvalet 2010 kommer att utspela sig i en radikalt annorlunda ekonomisk situation än EU-valet 2009.
Arbetsförmedlingen räknade i veckan med att 539 000 personer eller 11,3 procent kommer att vara arbetslösa nästa år. Det är en ökning med 245 000 personer på två år.

Samtidigt växer statens budgetunderskott snabbare än vad många trott, vilket minskar finansminister Anders Borgs möjligheter att parera krisen med lånade pengar.

Ett så dystert ekonomiskt läge har ingen annan borgerlig regering hamnat i.
Det vore en prestation av historiska mått om alliansen lyckas bli återvald, trots den bedrövliga ekonomin.

Full text


"Utanförskapet"
During the long boom, the focus of welfare policy drifted away from mass redundancies and high unemployment, and towards shoe-horning the long-term jobless back into a taut labour market.
Financial Times editorial, January 30, 2009

Welfare benefits have been kept meagre, and often time limited, to help encourage the welfare-dependent back into work.
But, in some countries, they are now too small and paid for too short a time to be effective as automatic stabilisers: they will not do enough to offset falling demand. In many cases, as a form of further stimulus, a more liberal benefit regime would deliver a better bang for each buck.

There is a downside:
generosity to the unemployed would damp incentives for low-skilled and part-time workers to find a job.
This will become a problem when the economy recovers.

Full text


Om det finns över en miljon i utanförskap men bara omkring 40 000 jobb att söka
kan väl inte alla jobbavdrag i världen ge någon större effekt på arbetslösheten?
Danne Nordling 8/10 2006

Full text


Om bromsen skulle slå till snart kommer det att påverka pensionerna från och med 2010.
E24 2008-10-16


Utanförskapet blir regeringens fall?
Aftonbladet ledare 18 maj 2008.

Utanförskapet, det politiska slagordet, nyspråksformuleringen, som vann valet åt de nya moderaterna, är det en bluff?

Över en miljon människor befinner sig i utanförskap, trummade de borgerliga i valet 2006. Budskapet skakade om, vann väljarnas tilltro och röster. Även Aftonbladet grälade på dåvarande s-regeringen för att den nonchalerade utanförskapet, sysselsättningen och arbetslinjen. Vid ett tillfälle snäste statsminister Göran Persson åt mig: ”Tycker du vi ska göra om hela Sverige till ett kommunalt Samhall?”


Regeringen Reinfeldt håller fast vid talet om massarbetslöshetens utanförskap på en miljon, men siffran är djupt missvisande framgår av en rapport från Arbetarrörelsens Tankesmedja ”Innanför utanförskapet”.
Statistiken stämmer inte
Det handlar om ren manipulation med statistik. Regeringen buntar ihop inte bara långtidsarbetslösa och förtidspensionerade utan alla som under någon period på året får ersättning från de sociala trygghetssystemen.

Full text

Början på sidan


- Vi har vunnit svenska folkets stöd för att se till att jobben blir fler.
Fredrik Reinfelt, DN 5/10 2006

Full text


Efter nyår höjs energiskatterna på bensin igen. Trots att moderater och kristdemokrater lovade att sänka dem i valrörelsen.
"Så var det då, men vi ska också ta ansvar för statsfinansieringen och då tvingas man till tuffa prioriteringar", säger finansminister Anders Borg till TT.
2006-12-18

Början på sidan


Förra gången det begav sig sjönk dollarkursen från en topp 1985 och nästan tio år framåt. Efter sju år kollapsade den svenska kronan - den hade då stigit mot dollarn från 8:61 kr 1985 till 5:81 kr i genomsnitt 1992.

Det betyder att den svenska regeringen år 2010 kanske kommer att gå till val under en svår kris för export och sysselsättning.
Danne Nordling 4/12 2006Ingen kan med säkerhet säga att alliansens politik kommer att leda till fler jobb.
DN-ledare 21/11 2006

Alliansen gick denna gång i realiteten till val på ett enda löfte: jobben ska bli fler!

Inför nästa val kan konjunkturen vara på väg ned. Även strukturella förändringar i den globala ekonomin har stor betydelse för svensk sysselsättning. Lite otur för den borgerliga regeringen och ett nytt ansikte i ledningen kan räcka för att socialdemokraterna 2010 ska återerövra regeringsmakten.


Tillbaka på den enda vägen
De nya moderaterna har markerat mot de gamla. Men i ett avseende är kontinuiteten obruten.
Tron på ett enda korrekt svar på samtidens frågor präglar fortfarande partiet.
DN-ledare 19/11 2006

Anders Borg - ... hans inställning märklig. Han hänvisar ständigt till arbetsutbudet, som om denna faktor var den enda allenarådande i svensk politik.

Full text


Littorins statssekreterare pratar i nattmössan om jobben
Danne Nordling 13/11 2006

Början på sidan


Thomas Gür, Ledarskribent, SvD 3/11 2006:

Är det då möjligt att ro i land uppgiften att skapa flera hundra tusen nya arbeten under den kommande mandatperioden utan omfattande förändringar på arbetsmarknaden och i företagandets villkor? Ett indirekt svar på den frågan får man när man ser till de länder som också regeringsföreträdare som finansministern eller arbetsmarknadsministern hänvisar till som framgångsexempel i sammanhanget, så som bland andra Danmark, Österrike, Irland samt Holland. Samtliga länder har genomfört omfattande förändringar i den ekonomiska politiken och på arbetsmarknaden. Samtidigt kan man konstatera att regeringen just avvisar system av det slag som t ex det danska där man utan lagstiftning om anställningstrygghet har skapat en modell där ungdomsarbetslösheten är en fjärdedel av den svenska.

För att nå framgång vill regeringen Reinfeldt sålunda åstadkomma två saker: A) En tydlig minskning av det stora utanförskapet på arbetsmarknaden så att valet 2010 kan vinnas. B) Inga omfattande systemskiften som kan leda att en valseger 2010 äventyras. De två målen är eftersträvansvärda. De två målen är formulerade från en rationell och pragmatisk ansats. Men tyvärr, de två målen är oförenliga.

Full text

The German version of the European social model has been crumbling, especially on its eastern edges. German workers have accepted very low pay increases or sometimes even taken pay cuts in order to preserve their employment prospects. This has been linked with other symptoms such as a drop in the unionisation percentage of the German labour force. It might make good headlines to compare Angela Merkel to Margaret Thatcher, but the comparison does not work. The changes have been internally generated by the private sector with help from reforms inaugurated in the closing years of the Schröder government.

One would have thought that all the many commentators who were calling for structural reform must have meant aligning labour costs more closely to labour market conditions. But now that this is happening they continue grumbling and asking for “flexibility” – to which one can only ask: what do they mean except platitudinous preaching?

Full text

Ur Marian Radetzkis bok "Klarspråk om arbetslöshet"
Tillväxt i BNP minus ökning i produktivitet minus ökning i arbetsstyrkan = förändring i arbetslösheten.
Läs mer här

Rolf Englund 1999-01-15
Man kan förmoda att det var många som reagerade med stor förvåning när de läste Thomas Gür på Inblick på SvDs ledarsida den 9/1. I artikeln drevs linjen att ökad tillväxt räcker inte för att arbetslösheten i Sverige skall minska. Som stöd för tanken hänvisades till ett diagram över tillväxt och sysselsättning för åren 1982 och 1998. Speciellt påpekades att under perioden från 1993 då, trots att tillväxten återgick till sin tidigare takt, sysselsättningen ändå står stilla.... mer här

Tillgång och efterfrågan


"Det är mycket annat som inverkar på om anställningarna skall öka, däribland konjunkturutvecklingen. En väntad nedgång i USA blir märkbar också i svensk ekonomi."
Att få ut fler som aktivt söker arbete är förhållandevis enkelt.
Svårare är att få arbetsgivare att anställa fler, utöver vad de ändå hade gjort

Johan Schück, DN Ekonomi 23/9 2006


Alliansen hade kraftfulla förslag för att bryta utanförskapet.
Samtidigt kan man knappast räkna med att arbetslösheten, sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna ska försvinna över en natt.
Alliansbudgeten kommer också att öka arbetskraftsutbudet. Det är bra. Men minst lika viktigt är att öka efterfrågan på arbetskraft.
Alliansen vill man i första hand sänka arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag, där det finns en stor potential för nya jobb. Den sänkningen kommer tidigast år 2008
SvD-ledare 18/10 2006......full text här


Regeringen stegvis drar ner ersättningsnivåerna, vilket får den genomsnittlige arbetslöse att söka mer och vidare.
Det var den lilla piskan. Moroten är större. Inkomstskatterna sänks rejält genom jobb-avdraget. Det blir avgjort mer lönsamt att arbeta, också efter att avgiften till a-kassan höjts direkt och medlemsavgiften till facket höjts indirekt genom att avdragsmöjligheten tas bort.
Dessa åtgärder kommer att ge resultat. Men det tar tid. Det tar år.
DN huvudledare 17/10 2006.... full text här


De borgerliga gick till val genom att göra jobben till sin viktigaste fråga.
Deras chanser att bli återvalda 2010 är helt beroende av hur arbetsmarknaden utvecklas.

Peter Wolodarski, signerat DNs ledarsida 19/9 2006

I ett läge när räntorna stiger, när en avtalsrörelse står för dörren, när det finns risk för recession i den amerikanska ekonomin, när vi är på väg att lämna en urstark konjunktur, då ska alliansen föra en politik som leder till fler i arbete.

Vid det historiska valet 1976 stod den tillträdande borgerliga regeringen inför ett besläktat problem. Ett maktskifte skulle leda till massarbetslöshet, hette det i propagandan. Den fördomen fick inte bekräftas ansåg mittenpartierna.Lösningen blev att dramatiskt bygga ut arbetsmarknadspolitiken för att hålla arbetslösheten på omkring två procent. Strategin lyckades, men till priset av en mycket dyr Ams-politik som inte angrep de underliggande systemfelen i svensk ekonomi.

Är det verkligen som 1976?
Rolf Englund blog 8/9 2006


Fredrik Reinfeldt har nästan samma goda utgångsläge som Blair.
Han har gjort rent hus med den nyliberala eran under Carl Bildt och Bo Lundgren och efter den borgerliga valsegern är den interna oppositionen närmast utraderad.
Mats Wiklund, signerat DNs ledarsida 19/9 2006


Det är enbart Persson som bytt socialdemokratins inriktning
medan de borgerliga har samma uppfattning som de haft sedan 1930-talet

kompletterad med viss garnering i form av regelförändringar, som kan förväxlas med åtgärder.
Danne Nordling 18/9 2006

Vi måste komma ihåg att Göran Persson är mannen som sanerade de usla statsfinanserna med början 1995. I hans självbild ingår att han lyckades få rätsida på underskotten i den offentliga sektorn genom beska men kraftfulla nedskärningar

Full text till denna viktiga artikel

Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den. Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Klicka här

Bland finansvalpar och finansministrar
Utdrag ur Göran Persson: Den som är satt i skuld…….