Kronkursförsvaret

De som varnadeNews Home

Johan Schück


Spännande läsa Johan Schück
Ibland har han rätt, ibland har han fel
Rolf Englund 29/8 2008


Andrum för Lettland - men behovet av devalvering kvar
Det finns skäl för även Estland och Litauen att släppa nuvarande euroanknytning och i stället hitta en rimlig växelkurs.
Johan Schück, DN Ekonomi 12/6 2009


Dilemmat för de baltiska länderna är att de har bundit sig hårt till euron.
Likheten med Sverige för drygt femton år sedan är en ekonomi som går in i väggen.
Hög inflation och fast växelkurs har tillsammans en förödande inverkan

Johan Schück, DN Ekonomi 2008-06-27


På 1970- och 1980-talen devalverades kronan vid en rad tillfällen för att man skulle återställa konkurrenskraften. Det betydde att företagen fick lättare att exportera, samtidigt som svenskarnas realinkomster blev lägre. I släptåg följde en hög inflation som också betydde att köpkraften försvagades.
Resultatet blev till sist en ekonomisk kollaps, numera ofta benämnd som 90-talskrisen.
Johan Schück, DN Ekonomi 12/5 2007


Felaktigt ordval
"/Mona deltog i/... de tuffa krisuppgörelserna med den tidens borgerliga regering, i syfte att rädda kronan"
Johan Schück, DN

Kommentar av Rolf Englund:
1. "den tidens borgerliga regering" bör benämnas Bildt-regeringen.
2. Syftet var inte att "rädda kronan". Syftet var att upprätthålla kronkursen.
3. Kronkursen försvarades inte alls för att "rädda kronan", utan fasthållandet vid kronkursen hade tvärtom till syfte att avskaffa kronan, och ersätta den med euron.
Läs mer här


"Gardera med kryss och tvåa - grundtips etta"
USA är visserligen på väg in i en svagare konjunktur, men det mesta talar fortfarande för att det blir en mjuklandning.
Den senaste tidens fall på Stockholmsbörsen ser därför ut att bli en övergående episod, där mer än hälften redan är återhämtad. Snart kommer det hela att mest likna ett hack i en uppåtgående kurva.
Ändå är det bättre att vara förberedd på ett omslag till det sämre, som förr eller senare måste komma.
Johan Schück, DN 10/3 2007


Den borgerliga regeringen 1991-94 lämnade efter sig ett jättelikt statligt budgetunderskott och havererade offentliga finanser.
Orsaken var i första hand den djupa ekonomiska krisen och massarbetslösheten,
som betydde att skatteinkomsterna sviktade och utgifterna samtidigt steg kraftigt.
Johan Schück, DN 3/2 2007


"Det är mycket annat som inverkar på om anställningarna skall öka, däribland konjunkturutvecklingen. En väntad nedgång i USA blir märkbar också i svensk ekonomi."
Att få ut fler som aktivt söker arbete är förhållandevis enkelt.
Svårare är att få arbetsgivare att anställa fler, utöver vad de ändå hade gjort

Johan Schück, DN Ekonomi 23/9 2006


Flytande krona förkortade krisen
Johan Schück, DN 19/11 2002

Bland ekonomer var det endast ett fåtal, på behörigt avstånd från makten, som direkt ifrågasatte kronförsvaret. I min klippbok från denna tid finns intervjuer med professorerna Sören Wibe i Umeå och Lars Oxelheim i Lund, som båda förespråkade en övergång till rörlig växelkurs.

Men annars rådde en kuslig tystnad efter räntechocken med 500-procentaren i september 1992.


Riksbanken: Storföretag vann på kronförsvaret
Johan Schück, DN 20/10 1998