Carl Bildt

Startsida
1992

Johan Schück

Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet 1991-12-22News Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Resultatet blev till sist en ekonomisk kollaps, numera ofta benämnd som 90-talskrisen

På 1970- och 1980-talen devalverades kronan vid en rad tillfällen för att man skulle återställa konkurrenskraften. Det betydde att företagen fick lättare att exportera, samtidigt som svenskarnas realinkomster blev lägre. I släptåg följde en hög inflation som också betydde att köpkraften försvagades.
Resultatet blev till sist en ekonomisk kollaps, numera ofta benämnd som 90-talskrisen.
Johan Schück, DN Ekonomi 12/5 2007

Men Sandro Scocco visar tydligt att utförsbacken inleddes redan under andra hälften av 1980-talet, då den svenska ekonomin rusade in i en överhettning. Raset fortsatte sedan ända till 1993 då kronkursen hade lämnats att flyta och Sverige kommit i ett tillstånd som liknade depression. Därefter har det vänt uppåt för den svenska ekonomin.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Vad är det egentligen som Schück och eller Scocco menar?
Artikeln förbryllar mer än den upplyser.
- Så här i efterhand skyller många av de ansvariga för kronkursförsvaret och dess följder på den realräntechock som vårt land, som det heter, utsattes för. Men utan fast växelkurs hade det inte blivit någon realräntechock, inget kronkursförsvar och den djupa krisen hade kunnat undvikas. Det är generande enkelt och det var känt för de ansvariga.
Rolf Englund, oktober 2005

Det kommer inte att vara möjligt att länge till bibehålla den rekordhöga svenska realräntan. Om regeringen inte låter kronan flyta är risken alltmer överhängande för att marknaden kommer att se till den saken. Det blir genant för de ansvariga i nuvarande och tidigare regeringar men är ingen nationell katastrof.
Rolf Englund på DN Debatt 26/8 1992


Början på sidan - Top of page