Kronkursförsvaret

LöntagarfonderNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Allan Larsson


Allan Larsson, tidigare startsida


I dag är det på dagen tio år sedan Sverige knöt kronan till ecun.
Med anledning av detta har vi intervjuat Bengt Dennis, riksbankschef mellan 1982 och 1993, som tillsammans med dåvarande finansministern Allan Larsson var den som drev igenom ecukopplingen
(Allan Larsson har avböjt en intervju).
Gunnar Örn, Dagens Industri 2001-05-17


Under 1990 och 1991 var Gunnar Lund statssekreterare hos dåvarande finansministern Allan Larsson.
Då var det Gunnar Lund som hårdast drev på för att Riksbanken skulle knyta kronan till ecun, vilket också skedde i maj 1991.
Försöket slutade i fiasko för på dagen tio år sedan.

Men Gunnar Lund ångrar inte knytningen.
- ”Den hade säkert blivit en framgång om vi inte fått den till stor del oförutsedda utvecklingen därefter.
- Ingen förutsåg den turbulens som skulle komma”, säger han.

Källa:Dagens Industri

Rolf Englund, inlägg vid Nationalekonomiska
föreningen den 16 januari 1991

I ett sådant läge borde Riksbanken av inhemska skäl sänka räntan.
Annars får villaägarna gå från hus och hem,
en hemsk tanke för alla regeringar som vill bli omvalda.
Läs mer här

Gunnar Lund


Det historiska beslutet står att läsa i en regeringsskrivelse från den 26 oktober 1990, undertecknad av statsminister Ingvar Carlsson och hans finansminister Allan Larsson.
Formuleringen är motsägelsefull:
"Den svenska ekonomins pris- och lönekostnadsutveckling måste brytas om välfärden och sysselsättningen skall kunna värnas. Inflationsbekämpningen måste därför överordnas andra ambitioner och krav."
Dan Josefsson, Aftonbladet 2005-05-23


Allan Larsson hos Wikipedia

Tre veckor kvar som generaldirektör i EU (arbetsmarknadsfrågor). Aktuell: Ny styrelseordförande i Sveriges Television.
20/5 2000

Åren 1995–2000 var Allan Larsson generaldirektör i EU-kommissionen med ansvar bland annat för EU:s sysselsättningsstrategi
Lissabonstrategin i halvtid, Santerus

Vid en pressträff under måndagen redogjorde utbildnings- och forskningsminister Lars Leijonborg för projektet och regeringens strategi för att säkra internationellt stöd för det.
Medverkade gjorde också den förhandlingsman som regeringen utsett, Allan Larsson.
Pressträff med Lars Leijonborg 26/2 2007

2007-03-06
Allan Larsson, CFK:s styrelseordförande och Sveriges förre finansminister, ingår i den grupp rådgivare som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso nu knyter till sig. Gruppen ska ge EU-kommissionen råd i det fortsatta arbetet med politiken för energi- och klimatfrågor. Förutom Allan Larsson ingår Sir Nicholas Stern och Carlo Rubbia i gruppen.
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögskolan Göteborg


Februari 1990
Ingvar Carlssons regeringen förlorar en omröstning om det sk stoppaketet ( lånestopp, prisstopp och strejkstopp) - "De socialdemokratiska riksdagsmännen springer som skållade råttor", enligt Stig Malm.
Kjell-Olof Feldt avgår som finansminister och efterträds av Allan Larsson.


Allan Larsson har ett förflutet. Om jag minns rätt hjälpte han Tage Erlander att skriva det Metall-tal som sade nej till EG. Allan Larsson lär också ha skrivit den motion från Metall som föranledde LO att låta Meidner lägga fram sitt förslag om löntagarfonder. Allan Larsson ingick även i den socialdemokratiska programkommittén som 1974 föreslog bl a följande skrivningar : - Kapitalismen går ofta i förbund med politisk diktatur, rasförföljelser och förtryck. Genom imperialistisk maktutövning undertrycks nationella frihetsrörelser och demokratiskt framstegsarbete, där det internationella kapitalet ser sina intressen utmanade. - Både privatkapitalismen och den kommunistiska statskapitalismen har visat en stor förmåga att öka produktionen. - Socialdemokratin anvisar ett värdigare sätt att organisera samhället än kapitalistiskt och statsbyråkratiskt fåtalsvälde. Allan Larsson har också varit ordförande i löntagarfondsutredningen. Som sådan agerade han för ett fondsystem som "såväl i konstruktion som argumentering hade sin klara utgångspunkt i 1978 års LO/SAP-version", alltså Molinförslaget. Den största skillnaden var att vinstdelningen utbytts mot en s.k. övervinstdelning.
Rolf Englund, inlägg vid Nationalekonomiska föreningen den 16 januari 1991


- En felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen", menade Allan Larsson [i Visby på söndagen]. Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, anser Allan Larsson i dag.
DN-ledare 93-07-19


Allan Larsson blir ny ordförande i Lunds universitets styrelse
2003-11-27


Ur "Med flytande växelkurs är vi i den bästa av världar"
Intervju med Bengt Dennis i DI 2001-05-17
Reporter: Gunnar Örn

Om Sverige bestämmer sig för att gå med i EMU blir det åter aktuellt att låsa kronan mot den gemensamma europeiska valutan. Med anledning av detta har vi intervjuat Bengt Dennis, riksbankschef mellan 1982 och 1993, som tillsammans med dåvarande finansministern Allan Larsson var den som drev igenom ecukopplingen (Allan Larsson har avböjt en intervju).


Början på sidan