Anne Wibble

Feldt

Budgetpropositionen för 2007

Överskottsmålet

2010

StabiliseringspolitikFinanskrisen

Home - Index - News - Kronkursförsvaret 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - LöntagarfonderContact


Anders Borg


Under åtta år var Anders Borg finansminister i Sverige.
Numera är han vice ordförande för Kinnevik och rådgivare till den internationella storbanken Citi.
Numera är han också mycket tydlig med vilka reformer som behövs i Sverige.
SvD Näringsliv 10 november 2016

– Det krävs en bred politisk uppgörelse och då måste man hantera frågor som är besvärliga för båda sidor.
För Moderaterna handlar det om fastighetsskatt och ränteavdrag,

för Socialdemokraterna hyresregleringen. Det måste bli lönsamt att bygga hyresrätter i Sverige.

Full text

Början på sidan


- Den stora risken var att Grekland skulle utlösa en kris i italienska, franska och tyska banker.
Nu finns i praktiken en EU-garanti för de utestående grekiska statsobligationerna.
Anders Borg, TT, SvD papper 22 februari 2012


Drömmer jag? Det är våren 2005 och jag läser en intervju med Anders Borg, hjärnan bakom moderatledaren Fredrik Reinfeldts politik. Stycket som jag läser om och om igen handlar om 90-talet och det han säger gör mig stum. Så här står det:
»Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel.«
Dan Josefsson ser tillbaka på korståget mot välfärden som skulle härda svenskarna i krisens och arbetslöshetens stålbad.
Ordfront nr 10/2005, 27/92005


Anders Borg, SvD 21 januari 2014:
- Jag tror att vi ska räkna med stillastående priser på bostäder under tio år framöver.

Professor Irving Fisher, October 1929:
"stock prices have reached what looks like a permanently high plateau."
Click


En snabb minskning av hushållens skulder skulle slå hårt mot konsumtionen och är inte önskvärd.
Det säger finansminister Anders Borg och spår att bostadsmarknaden kommer att befinna sig i stagnation de kommande 10-20 åren.
Dagens Industri 26 februari 2013


Budgetbalans är inte det yttersta tecknet på ett lands välmående.
Socialdemokraterna borde välkomna Anders Borgs omsvängning i stället för att låta som finansministern gjorde förr.
Peter Wolodarski, signerat DN 23 september 2012


Har Borg knäckt den keynesianska koden?
Man håller igen när det går trögt och gasar på när hjulen rullar.
Det är inte ortodox konjunkturpolitik, om man så säger.

SvD-ledare 25 augusti 2012


Anders Borgs motivering för den försiktiga budgeten är den internationella osäkerheten och de risker som en konjunkturavmattning innebär.
Det kan låta klokt. Men det finns samtidigt skäl att reflektera över principerna för regeringens finanspolitik.
Det är en olämplig konjunkturpolitik med större reformer i goda tider än i dåliga, vilket blir fallet om konjunkturdämpningar får leda till att utrymmet för reformer revideras ner.
En sådan procyklisk finanspolitik förstärker konjunktursvängningarna.
Lars Calmfors, Kolumn DN 22 sept 2011


Eftersom Moderaterna investerat allt i imagen av ekonomiskt ansvarstagande sätter Reinfeldt och Borg stopp.
Nu kan de säga "skapa säkerhetsmarginaler" lika ofta som "vara garant för ordning och reda i de offentliga finanserna".
Det låter bra
Expressen-ledare 18 augusti 2011

Början på sidan

Nyheter


Ekonomer oroar sig till och med för att Anders Borg bromsar i uppförsbacke.
Anders Borg fått så höga förtroendesiffror att han börjat agera som om ekonomisk tillväxt skapas ur budgetbalans.
Ordning och reda är viktigt, men ”tid för ansvar” börjar mer och mer få drag av ”tid för passivitet”.
Peter Wolodarski, 18 sept 2011

Att OECD:s chefsekonom i våras kallade den svenska ekonomin lika stark som Pippi Långstrump har invaggat många i en falsk trygghet.

Full text

Början på sidan

Nyheter


Varför bromsa i uppförsbacken?
Otvivelaktigt är Anders Borg en duktig politiker.
Men hans storhet ligger inom området politisk retorik och marknadsföring, inte ekonomi.
PEETER-JAAN KASK, NSD 13 sept 2011

Finanspolitiska rådet avgående ordordförande Lars Calmfors säger att han känner oro för att regeringen drar ner på reformambitionerna så mycket att politiken får en åtstramande effekt.

Konjunkturinstitutet anser att ekonomin borde stimuleras nu när konjunkturen vänder neråt.
Utrymmet för ofinansierade reformer nästa år är, enligt KI, 30 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som de summor Anders Borg talar om.

Full text


"Försiktig folkförförare"
Borgs försiktighet uppskattas av väljarna,
och har inneburit att Moderaterna har blivit det verkligt tunga expertpartiet i svensk politik.
14 september 2011 SvD LEDARE, JOHAN INGERÖ


Bostadspriserna är en av de mer allvarliga riskerna mot svensk ekonomi i ett medelfristigt perspektiv.
Men att vidta åtgärder för att dämpa stigande bostadspriser ligger inte i närtid för regeringen.
Anders Borg, 2009-11-04


Tack vare regeringens framgångsrika hantering av finanskrisen har Sverige inte drabbats av de underskott som nu plågar så många europeiska länder.
Detta budskap har upprepats så många gånger det senaste året att det förvandlats till ett slags sanning, höjd över varje form av ifrågasättande.
Men hur väl stämmer finansministerns version överens med vad som faktiskt inträffat?

Peter Wolodarski, DN 20/2 2011

Det är sant att Anders Borg har prioriterat ordning och reda i den offentliga ekonomin. Men det har han inte varit ensam om. Samma sak kan även sägas om finansministrarna i Irland och Spanien, länder som till alldeles nyligen fick ett gott betyg för sin ekonomiska skötsel och hade föga gemensamt med exempelvis Grekland.

Men det hjälpte inte när krisen bröt ut. På kort tid rubbades balansen i statsfinanserna och överskotten övergick i rekordunderskott.

Samma mönster upplevde vi i Sverige under vår egen finansoreda på 90-talet.

Fram till själva krisen rådde det plus i statens finanser.

Full text

Peter Wolodarski

Början på sidan


Det är välkommet att Sveriges finansminister tar del av forskning och
försöker utforma sina förslag utifrån beprövad erfarenhet. Men...
även om Anders Borg skulle ha rätt i sak är hans inställning märklig.
DN-ledare 19/11 2006


Henrik Berggren, DN:
Både Sahlin och Reinfeldt är ofta antiretoriska i sin stil, de läser packlistor snarare än fångar åhörarna med berättelser, metaforer och bilder. Reinfeldt framstår som en vänlig men korrekt tjänsteman från bilbesiktningen som talar om att man nog borde hålla ett öga på bromsoljan. Mona -man måste liksom säga Mona - skapar å andra sidan en avspänd känsla av att hon sitter hemma vid köksbordet trots att hon manar till hård kamp mot ojämlikhet och sociala orättvisor.
Det sägs då och då att det inte längre finns några Stora Berättelser inom litteraturen och att författarna numera skriver antingen deckare eller halvdokumentära skvallerromaner. Något liknande tycks ha hänt inom politiken. Lättrefererade förslag om reformer som paketeras med hjälp av en suggestiv inramning har slagit ut mer ambitiösa försök att ta grepp om samtiden och peka ut en rörelseriktning framåt.
Kanske ska man inte beklaga sig. Det finns goda skäl att vara misstänksam mot alltför visionära politiker som tror sig ha historien på sin sida. Frågan är bara vad som händer med både politik och litteratur om det verkligen är sant att berättelsen är död.

Full text DN 14/8 2007

Mona Sahlin

Anders Borg höll stor show igår morse.
Svartklädd mitt i den gotländska sommarvärmen smattrade han statistik som en VM-kommentator
Återstår arbetslösheten. Här kan oppositionen med rätta säga att 8,9 procent under 2010 är för mycket.
SvD 2010-07-05

Samtidigt som det svenska skattetrycket går ned kraftigt och börjar närma sig EU-snittet, har Borg etablerat de borgerliga som mer trovärdiga i ekonomiska frågor än de rödgröna.
Borg har vittring på något stort. Han får se upp så att framgången inte stiger honom åt huvudet.
Peter Wolodarski, DN 2010-07-05

Det var inte politikern Borg som framträdde utan den rutinerade och till synes neutrala chefsekonomen. Åhörarna fick en kondenserad makroekonomisk exposé över utvecklingen i Sverige och världen. Flera av de referenser som gjordes var svåra att förstå för den som saknade förkunskaper i nationalekonomi, vilket en förtjust Borg inte gjorde någon hemlighet av.

När så tio minuter återstod tog finansministern av sig kavajen och började dra inrikespolitiska slutsatser. Plötsligt talade politikern Borg iklädd svart t-tröja, svarta jeans och oputsade skor. Retoriken blev då enkel och tydlig: Sverige har klarat sig mycket bättre än alla andra länder i finanskrisens tidevarv.

Utan jobbskatteavdraget och uppstramningen av de allmänna försäkringarna hade sysselsättningen varit mycket lägre.

På måndagens seminarium lyfte Kevin Daly från Goldman Sachs fram en tänkvärd alternativförklaring.

Full text


Kevin Daly som är makroekonom på finansjätten Goldman Sachs, och som nu besöker Almedalen, håller med om att den svenska ekonomin ser stark ut.
Och han tillägger att den svenska regeringen gått och väl skulle kunna lätta på finanskranarna för att stimulera ekonomin ytterligare
Ekot 5 juli 2010


Fastighetsskatten
Finansminister Anders Borg, som brukar säga att han stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet, har inte mycket att vara stolt över.

Peter Wolodarski Signerat DNs ledarsida 5/4 2007

Början på sidan


Överskottsmålet ska upprätthållas
Regeringen avser att inrätta ett finanspolitiskt råd
Anders Borg DN Debatt 7/2 2007


- Vi har vunnit svenska folkets stöd för att se till att jobben blir fler.
Fredrik Reinfelt, DN 5/10 2006

Full text


For Europeans of all political persuasions it is clear that redefining a new and more creative relationship between the State and the private sector is the main challenge of the post-crisis period Anders Borg, the brilliant Swedish Finance Minister, focused with laser-like precision on the crucial roles of government in
actively managing economic demand, subsidising full employment, financing infrastructure investment and research, improving education and designing intelligent welfare safety nets
Anatole Kaletsky, The Times, May 25 2011


Why America will need some elements of a welfare state
Martin Wolf, Financial Times, 14/2 2007


Ekdal har emellertid nog kommit på något när han skriver:
Orsaken till maktskiftet var inte bara att Reinfeldt omfamnade välfärdsstaten och att Persson blev för tröttsam efter tio år. Orsaken är att Sverige har blivit lite mer som Reinfeldts Täby, eller skulle vilja bli.
Ekdal, DN 24/9 2006

Fredrik Reinfeldt har nästan samma goda utgångsläge som Blair.
Han har gjort rent hus med den nyliberala eran under Carl Bildt och Bo Lundgren och efter den borgerliga valsegern är den interna oppositionen närmast utraderad.
Mats Wiklund, signerat DNs ledarsida 19/9 2006

Som regeringschef tar han över ett land med hög ekonomisk tillväxt och goda statsfinanser. Om inget helt oförutsett inträffar borde chanserna till omval vara utomordentligt goda.

Ännu en parallell med Tony Blair kan konstateras. Det gällde att snabbt ta kommandot i ett demoraliserat parti och utnyttja möjligheten till förändringar. En process som bara kunde dras i gång av ett fåtal betrodda och under betydande sekretess

Full text

Top

Carl Bildt

Bo Lundgren


Moderatledaren har konsekvent hållit fast vid den plan som han och en liten grupp nära medarbetare utformade för tre år sedan och som blev utgångspunkten för de nya moderaterna. Kalla den en motreaktion. Mot nyliberalism, mot avregleringar, mot stora skattesänkningar, mot konfrontation med facket, mot systemskiften. För den svenska modellen.
Mats Wiklund, DNs ledarsida 16/8 2006

Nästan prick en månad före valet är utgångsläget minst sagt uppmuntrande för Fredrik Reinfeldt. Men nu gäller det. Står han rycken i avgörandets stund?
Moderatledaren har konsekvent hållit fast vid den plan som han och en liten grupp nära medarbetare utformade för tre år sedan och som blev utgångspunkten för de nya moderaterna. Kalla den en motreaktion.
Mot nyliberalism, mot avregleringar, mot stora skattesänkningar, mot konfrontation med facket, mot systemskiften. För den svenska modellen.
Motreaktionen hade naturligtvis sin utgångspunkt i det kolossala valnederlaget 2002. Bo Lundgrens politiska sammanbrott banade väg för Reinfeldt och gjorde det möjligt för honom att omdana ett parti i chocktillstånd.

Men förändringarna som under de senaste åren kommit slag i slag bottnar inte bara i insikten om att moderaterna behövde förändras för att åter bli stora och relevanta. De beror framför allt på en djup och mångårig känsla hos Fredrik Reinfeldt att partiet befunnit sig ur fas med väljarnas grundläggande värderingar. Och då talar vi inte bara om de fyra åren med Bo Lundgren, utan en tidsperiod som sträcker sig bakåt till det tidiga 1990-talet. Reinfeldt kom tidigt att misstro Bildterans liberala och systemteoretiska perspektiv.

Full text

Carl Bildt


Fredrik Reinfeldt (m) i radions P1: Han nämnde där att man som en delfinansiering av slopandet av fastighetsskatten eventuellt kunde försämra ränteavdragen. Det är naturligtvis en hederlig och principiellt riktig inställning. Men när gav Reinfeldt senast prov på att han vill resonera på ett sådant plan?
Danne Nordling 15/8 2006

Varför skall småhusägarna egentligen själva betala slopandet av fastighetsskatten om den i sig är orimlig?

Full text


Ligger det inte något osunt i en partikultur där kritik betraktas som förräderi?
SvD-ledare 16/11 2006

De är alla föredettingar. Väl avgångna är socialdemokrater ofta vältaliga och uppriktiga i sin kritik mot partiet, men så länge de för sin försörjning och karriär är beroende av det förblir de ja-sägare.


Anders Borg: de flesta ekonomer tror att USA:s ekonomi kommer att mjuklanda,
men nedgångarna blir ofta kraftigare än man tror att de ska bli
.
Direkt/DI 23/1 2007

Soft landing

Goldilock

Top


Finansminister Anders Borg sade till de svenska journalisterna på plats
att regeringen inte har för avsikt att söka medlemskap i valutaunionen EMU.

Dina Pengar/TT 10/10 2006

- Jag kommer att säga att vi prioriterar sysselsättningen och att det ska löna sig att arbeta, sade Sveriges nye finansminister Anders Borg på tisdagen, på väg in till sitt första möte sedan tillträdet med kollegorna på EU:s finansministermöte i Luxemburg.

Om Anders Borg hos nejtillemu.com


I dag konstaterar han, finns inte en ekonom som skulle förorda ett
försvar av en felvärderad växelkurs med en kollapsad inhemsk efterfrågan, ett exploderande budgetunderskott och tillgångspriser som driver ned ekonomin i en fallande spiral med finansiell kris ovanpå det.
Anders Borg, citerad i Mats Wiklund, En av oss? (om Reinfeldt)

sid. 154-155

Det finns delar i politiken och den politiska analysen åren 1991-1994 som moderaternas chefsekonom i dag ångrar. Han hävdar att mycket i analysen av svenskt 80- och 90-tal i allt väsentligt var riktigt, men moderaterna drog ut konsekvenserna för långt.

- I dag skulle jag vilja säga att vi hade mer skuld än vad jag då uppfattade. Ett problem var att vi gick in i regering utan att förstå hur djup krisen var. Men man hade också en ideologiserad ekonomisk politik. Man trodde att bara för att man avskaffade löntagarfonderna och sänkte några symboliska företagsskatter då skulle "the animal spirit" komma tillbaka till företagen... Man måste ha en ideologisk syn på världen för att kunna säga något sådant. För det är helt orealistiskt. Här har du en skuldkris. Vi driver ner tillgångspriserna snabbare. Bidrar till att urholka den inhemska efterfrågan och bedriver ett kronförsvar.

...

- Om man går igenom en sådan här process där man först, som jag, trodde väldigt starkt på kronförsvaret och det sedan inte visar sig fungera, utan förmodligen är en bidragande orsak till krisen, så är det klart att man får en ödmjuk inställning till formandet av ekonomisk politik.


Att göra något i närheten av det Svenskt Näringsliv talar om är ju helt ansvarslöst.
Det skulle leda till att människor inte kände något förtroende för de offentliga finanserna.
Det privata sparandet skulle öka och i slutändan skulle den expansiva effekten utebli efter att man spelat bort väldigt mycket pengar på konstiga åtgärder Anders Borg i Fokus 28/11 2008, reporter Anders Jonson


Drömmer jag? Det är våren 2005 och jag läser en intervju med Anders Borg, hjärnan bakom moderatledaren Fredrik Reinfeldts politik. Stycket som jag läser om och om igen handlar om 90-talet och det han säger gör mig stum. Så här står det:
»Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel.«
Dan Josefsson ser tillbaka på korståget mot välfärden som skulle härda svenskarna i krisens och arbetslöshetens stålbad.
Ordfront nr 10/2005, 27/92005


"Alla" var inte för kronkursförsvaret.
Klicka här för att se vilka som varnade


Ligger det inte något osunt i en partikultur där kritik betraktas som förräderi?
SvD-ledare 16/11 2006

De är alla föredettingar. Väl avgångna är socialdemokrater ofta vältaliga och uppriktiga i sin kritik mot partiet,
men så länge de för sin försörjning och karriär är beroende av det förblir de ja-sägare.


Verkligheten tvingar alla partier att anpassa sig.
I vårt fall tror jag att den förändring vi nu är inne i försköts på grund av Carl Bildts starka ställning, hans enorma förtroende efter Bosnien gjorde att den här processen inte kom i gång så tidigt som den borde. Erfarenheten från de borgerliga regeringsåren – till exempel kronförsvaret – borde direkt efter misslyckandet ha värderats med mer kritiska ögon. Men den kritiken kom att försenas.
Tyvärr, skulle jag säga, för det bidrog nog till att vi fick ett tioårigt socialdemokratiskt maktinnehav.
Anders Borg, intervjuad i Arena 2005


Om Fredrik Reinfeldts politik och karriär har Mats Wiklund skrivit
en utomordentligt intressant intervjubok, "En av oss?" (Fischer)

Vem refererar i dag till Bildt inom moderaterna eller till Palme inom socialdemokratin?
Lennart Berntson, SvD 10/3 2006

Reinfeldts hållning vilar uppenbarligen på en djupt och länge känd reservation inför de krav på ett nyliberalt systemskifte som Bildtgenerationen på sin tid drev.

Hans grundtanke är i stället att all politik måste utgå från den enskildes faktiska situation och problem. Moderaterna måste representera ansvar och trygghet, i stället för radikala och svåröverskådliga förändringar, deras politik måste hänga samman ekonomiskt och organisatoriskt och inte främst appellera till ideologiska visioner. Partiets ekonomiske expert Anders Borg uttrycker det så att det handlar om "att vinna väljarnas stöd för en politik som kan genomföras på riktigt".

Det är med andra ord inte Reinfeldt som utgör undantaget i moderaternas moderna historia utan Carl Bildt och Bo Lundgren. Kanske var Bildt för moderaterna vad Palme en gång var för socialdemokraterna. Visionären, internationalisten och de stora linjernas mästare. Den som fångade och formulerade tidsandan, övertygad om att ha historien på sin sida, men som snabbt glömdes när tidsandan skiftade. Vem refererar i dag till Bildt inom moderaterna eller till Palme inom socialdemokratin?

Carl Bildt och kronkursförsvaret

Carl Bildt och EMU

Bokförlaget Fischer & Co


En skärskådning av det svenska partisystemet blottar nya skiljelinjer och underliggande, latenta partier.
Ett sådant skulle kunna vara pragmatikerna (p), som förenar delar av s och m.
Den svenska politikens outsossing
Ju mer partiväsendet eroderar, ju färre aktiva medlemmar partierna har, desto lättare blir det att genomföra omläggningar.
Kay Glans, Axess nummer 9, 2005

Tommy Möller: Och jag tror att en del av socialdemokratin skulle kunna samarbeta med stora delar av borgerligheten, inte minst moderaterna. Traditionellt har dessa partiers företrädare ganska lätt att samarbeta i utskotten. Båda partierna betraktar sig som statsbärande och är det också.

Detta p omfattar inte alla medlemmar i respektive parti. Poängen med att tala om ett latent parti här är antagandet att pragmatikerna inom s och m har mer gemensamt med varandra än med de mer ideologiska falangerna inom de egna partierna, det vill säga nyliberalerna och den socialdemokratiska vänstern. Medlemmarna i p accepterar marknadsekonomin och de grundläggande ramar som globaliseringen skapar för politiken. Detta skiljer dem från vänsterfalangen inom s som fortfarande anser att man i ekonomisk politik kan gå en egen väg, och som är skeptisk till marknads-ekonomin. Men p skiljer sig också från nyliberalerna i det att de menar att man även i en globaliserad värld kan behålla åtskilligt av det svenska samhällets egenart, inklusive dess sociala modell i en uppdaterad form.

Full text

Top


Moderaternas tidigare budgetalternativ medförde orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser.
50 procent av skattesänkningarna tillföll den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Det visar utvärderingar som moderaterna låtit göra av sina egna förslag. För att ge partiets ekonomiska politik en högre trovärdighet sker nu en kursomläggning.
Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och
chefsekonomen Anders Borg DN Debatt 4/3 2004


Skattesänkningar utlovas till de lägst avlönade. Statsfinanserna skall stärkas bland annat genom att ersättningen sänks för arbetslösa - till 70 procent - och förtidspensionärer. Det skriver partiledaren Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och chefsekonomen Anders Borg.

Full text