Överskottsmålet

Tillgång och efterfrågan

BuffertfonderNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Hur långt är ett snöre?
Hur lång är en konjunkturcykel?


Överskottsmålet
Hur långt är ett snöre?
Hur lång är en konjunkturcykel?

Och var i konjunkturcykeln befinner vi oss?
Rolf Englund 7/2 2007

De flesta verkar förbigå den verkliga orsaken till att vi måste ha ett överskott, nämligen att det kan vara bra att ha om den olyckan skulle tima att vi ginge med i EMU. Då skulle vi inte ha en egen ränta att sänka i en lågkonjunktur, ingen växelkurs att låta sjunka och vi skulle tvingas följa den enligt bl a Prodi stupida stabilitetspaktens regler. Dessa regler, som dock i praktiken inte gäller stora länder, som Tyskland och Frankrike, skulle kunna kräva att vi gör om det vi gjorde under kronkursförsvaret 1992, att strama åt efterfrågan i ett läge med massarbetslöshet.

Man vet inte hur långt ett snöre är förrän man kommer till andra ändan på det. På samma vis vet vi inte hur lång en konjunkturcykel är, förrän i efterhand.

Skulle man fråga tio ekonomer om var vi, eller t ex USA, nu är i konjunkturcykeln skulle man sannolikt få tio svar.

Som bl a Keynes har påpekat gäller det att få en lagom stor total efterfrågan.


Bäckström har både rätt och fel.
De automatiska stabilisatorerna har sina poänger.
Lars Heikensten och Klas Eklund, DN Debatt 4/7 2007

Den svenska ekonomin har ovanligt starka sådana automatiska stabilisatorer, vilket finns beskrivet i bland annat den senaste OECD-rapporten om svensk ekonomi. Det innebär att en finanspolitisk expansion sker automatiskt, vilket motverkar uppkomsten av en kontraktiv spiral nedåt i ekonomin.
Ur Anne Wibble: Två cigg och en kopp kaffe


Fler artiklar av Rolf Englund


Början på sidan - Top of page