Tillgång och efterfrågan

J.M. Keynes

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis,
Rolf Englund

Reaganomics

Fler ekonomerNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder


Olivier Blanchard, the chief economist at the IMF, om multiplikatorn
Blanchard’s blog post on what went wrong in 2011 is, totally sensible and on point
Paul Krugman, December 21, 2011

It does not take large multipliers for the joint effects of fiscal consolidation and the implied lower growth to lead in the end to an increase, not a decrease, in risk spreads on government bonds.

Full text

Top of page

News


"Dynamiska effekter sätter fart på Sverige"
Oöversättlig ordlek

"Underfinansieringen av budgeten motverkas därför av att skatte- och avgiftsunderlagen utvecklas starkare och utgifterna svagare än vad som skulle ha varit fallet utan reformerna." (KI, dec-06)


Danne Nordling, 22/12 2006:

I Konjunkturinstitutets decemberrapport kan man läsa att finanspolitiken försvagas med 11 miljarder kronor nästa år och med ytterligare 6 miljarder 2008. regeringen sänker skatterna och försöker finansiera detta med utgiftsminskningar. Men de senare är för små för att helt täcka skattebortfallet.

Det uppträder dynamiska effekter som kompenserar för skattebortfallet och medför att den offentliga sektorns överskott faktiskt ökar 2008

"Underfinansieringen av budgeten motverkas därför av att skatte- och avgiftsunderlagen utvecklas starkare och utgifterna svagare än vad som skulle ha varit fallet utan reformerna." (KI, dec-06)

De reformer KI syftar på är jobbavdraget, a-kassan och andra utbudsstimulerande reformer

Full text


Kommentar av Rolf Englund:
Det finns, helt oberoende om man tror på Keynes eller ej, multiplikatoreffekter. Sådant fick man förr lära sig inom ämnet nationalekonomi. Reagan förstod sannolikt detta. Han gjorde stora ofinansierade skattesänkningar, liksom George W. Bush, som med hjälp av m. satte fart på ekonomin. Detta berodde, har det länge hävdats, på Supply-Side-effekter, lägre skatter ökar arbetsviljan och leder därmed till Dynamiska Effekter.

Några som sade sig tro på detta var Bo Lundgren, Klas Eklund och Mats Johansson.

Mats Johansson talade till och med, likt de unga maoisterna, om Det Stora Språnget.

Det var väl ändå så att Reagans skattesänkningar i allt väsentligt hade effekter via multiplikatorn och acceleratorerna.

Economist förklarar Multiplikatorn:
Multiplier, Shorthand for the way in which a change in spending produces an even larger change in INCOME. For instance, suppose a GOVERNMENT loosens FISCAL POLICY, increasing net PUBLIC SPENDING by pumping an extra $10 billion into education. This has an immediate effect by increasing the income of teachers and of people who sell educational supplies or build or maintain schools. These people will in turn spend some of their extra money, putting more cash into the pockets of others, who spend some of it, and so on.
Read more here