Assar Lindbeck

"ett stort moraliskt haveri"
Barbro Hedvall

Niklas Ekdal

Nils-Eric Sandberg

Lars Jonung

"Stålbadet i skuldfällan"
Rolf Englund
DN Debatt 26/8 1992

Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 8/2 2008

Till Jonungs försvar
Rolf Englund blog 13/2 2008News Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


"Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt."


"Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt."
Den förkättrade "marknaden", valutaspekulanterna, "räddade" alltså Sverige genom att pressa fram en rörlig kronkurs i november 1992
Lars Jonung, kolumn DN 8/2 2008

Sverige var inte unikt. En lång rad länder som Sydkorea, Thailand, Indonesien, Mexiko, Ryssland, Finland och Norge drabbades av samma typ av kris som vi under 1990-talet.

Den utlösande faktorn i förloppet var att den finansiella marknaden avreglerades. Detta öppnade för stark kreditexpansion. Samtidigt gällde en fast växelkurs.

I Sverige tog Riksbanken bort regleringen av affärsbankernas utlåning i november 1985. Bankutlåningen växte raskt. Skuldsättning och risktagande ökade. Priser på aktier och fastigheter rusade i höjden. Företagens och hushållens balansräkningar pumpades upp. Alla kände sig rikare när svensk ekonomi blev överhettad.

På hösten 1992 tvingade den övermäktiga valutaspekulationen Riksbanken att överge den fasta kronkursen.
Med detta steg kunde räntan sänkas och balansräkningskrisen hävas.

Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt.

Full text


Den akuta krisen 1990-93.
I dag framstår den som den oundvikliga konsekvensen av magnifika misstag i den ekonomiska politiken.
Lars Jonung, kolumn DN, 9/3 2003
Rolf Englund: OBS att Jonung i sin artikel inte nämner orden "fast växelkurs"


Det fanns också åtminstone en som varnade internt. Bengt Dennis skrev därom i sin bok bok 500 % (Bokförlaget DN 1998):

"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges. Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett.
I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitiken."

På något förunderligt sätt har har ända till nu kommit undan den sjävklara frågan:
"När sade Lars Jonung vad till Carl Bildt och Anne Wibble?"
Rolf Englund 2006-01-18


Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner.
Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde.
Lars Wohlin i Ekonomisk Debatt nr 1/1998


Jag frågade Göran Persson, som jag en enda gång ätit en privat lunch med, hur kunde ni sossar ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet som har brännt iväg 200 miljarder kronor?
- Ja, sade Göran, det där ett trauma som det kommer att ta decennier att komma till rätta med.
Tomas Fischer hos Åke Ortmark


Det var när dollarn sjunkit från 9:40 till 5:30
som Carl Bildt m fl till varje pris ville försvara kronkursen
Rolf Englund
Highly Recommended


Det är betecknande för hur litet vi vet om vårt samhälle och oss själva att alla viktigare instanser och personer i landet under hösten 1992 envist försvarade illusionen om kronans dåvarande höga värde.
Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt.
Vilket härligt ämne för en avhandling för den som vågar!
Hans Zetterberg, hörnartikel DN 28/7 1993


RE: Som Jonung, men tvärtom:
Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den.
Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Johnny Munkhammar 29/6 2005


Nej, myten om Göran Persson är ingen myt
/Jonungs kolumn/ är en förbluffande, nästan skamligt, enögd kolumn.
Sydsvenskan 8 februari 2008 09:56

Ekonomiprofessorn Lars Jonung hävdar i en kolumn i fredagens DN att förre statsministern Göran Persson (s) är en ”skicklig mytmakare” och att det inte alls var Persson som sanerade Sverige ur 90-talskrisen. Det är en förbluffande, nästan skamligt, enögd kolumn.

Nationalekonomen Jonung pekar på studier som sägs visa att uppsvinget efter krisen var ett resultat av övergången från fast till rörlig växelkurs 1992 och att Perssons åtstramningspolitik snarast förvärrade det realekonomiska läget. Alltså skulle Perssons stora insats vara en myt.

Men Jonungs artikel är betydligt mer politiskt betingad än vad som framgår av hans hänvisningar till ”den internationella forskningen”.

Jonung var statsminister Carl Bildts (m) närmaste ekonomiska rådgivare i början på 1990-talet, då kronan sent omsider fick flyta fritt.

Och frågan är hur seriöst det är att hävda att Sverige kommit upp ur den djupa ekonomiska svackan snabbare om inte Persson tillsammans med främst centerledaren Olof Johansson haft modet att gå in och strama åt i välfärdssystemen, en politik som förbättrade statsfinanserna och byggde trovärdighet åt svensk politik och ekonomi.

Början på sidan


På ledarsidan i fredagens DN fanns en fräck, nära nog skamlös, kolumn
skriven av Lars Jonung, professor i nationalekonomi.

signerat Henrik Bredberg, Sydsvenskan 9 februari 2008 00:43

Den kraftiga nedskrivning av kronan som följde drog upp exporten som blev motorn i svensk ekonomi fram till idag medan Perssons åtstramningar snarare, menar Jonung, förvärrade det realekonomiska läget.

Visst är det äventyrligt av en person med tjugo ynka universitetspoäng i nationalekonomi att påstå att en ekonomiprofessor i denna fråga är ute på hal is. Trots det måste några kommentarer våga göras.

Jonung är inte vem som helst. Han var statsminister Carl Bildts (m) ekonomiska rådgivare 1992–94.

Statens budgetunderskott låg på svindlande 250 miljarder kronor år 1993, alltså under Jonungs ”regeringstid”. Det förbyttes under Persson, finansminister 1994–96 och statsminister 1996–2006, i ett överskott. Politiskt kostade det. Sänkta barnbidrag och minskad ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen var några av många impopulära åtgärder. Men besluten drevs igenom inte minst därför att Göran Persson, flankerad av främst centerledaren Olof Johansson, var fast besluten att förhindra att svensk välfärd skulle ligga i händerna på ”flinande 25-åriga börsmäklare” i New York.

Full text

Början på sidan


– Vid 30-talets depressionsår var det frikopplingen från guldet och nedskrivningen av kronans värde som lade grunden för en konjunkturuppgång och återhämtning av svensk ekonomi.

Den gången var det inte dåvarande finansminister Ernst Wigforss som räddade Sverige genom sin finanspolitik utan kronfallet.

Samma förlopp inträffade på 90-talet då kronfallet drog upp svensk ekonomi, säger Jonung.
Han är dessutom tveksam till Perssons finanspolitik.

– Persson minskade statens utgifter kraftigt i lågkonjunkturen 1995-97 och ökade dem sedan i den följande högkonjunkturen 1998-2000. Som regel bör timingen vare den motsatta: finansministern bör strama åt under högkonjunktur och expandera under lågkonjunktur. tvärtom. Det är inte en sedvanlig konjunkturpolitik, menar Jonung.
realtid.se 2008-02-11


Jonung kritiserar Göran Perssons insatser när Sverige tog sig ur 90-talskrisen.
Jag menar att historien redan har gett Persson rätt. Hela socialdemokratin kan sträcka på sig för den insatsen.

Svante Säwén, Länstidningen Östersund, Dagbladet Sundsvall, 11/2 2008

Länstidningen Östersund