Överskottsmålet

Huspriser

P J Anders LinderNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Urban Bäckströms utspel om att ta bort överskottsmålet -
Den underliggande frågan är rimlig:
Är det staten eller medborgarna som ska spara och ha resurser?

P J Anders Linder, SvD 28/1 2007


För en vecka sedan gjorde Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström ett utspel om att ta bort överskottsmålet i de offentliga finanserna. Frågan är starkt politiskt laddad och Bäckström får inte lätt att få sin vilja fram. Men den underliggande frågan är rimlig: Är det staten eller medborgarna som ska spara och ha resurser?

Hushållens förmögenhetsutveckling har varit ”snuskig stark”, skrev Nordea i en studie i höstas. Tack vare börsuppgång och en glödhet bostadsmarknad har svenskarnas samlade nettoförmögenhet ökat med 650 miljarder kronor mellan den 1 januari 2004 och 30 juni 2006.

Det finns förvånansvärt många miljardärer i Sverige nuförtiden, och miljonärerna är fler än affärstidningarna orkar att göra listor över.

Människors ekonomiska trygghet vilar tungt på arbetsgivare och socialförsäkringar. Vad kunde vara ett bättre borgerligt projekt än att försöka ändra på det?

Full text


Kommentar av Rolf Englund:
PJ, liksom Urban Bäckström, blandar, troligen medvetet, samman två saker som inte hör samman; överskottsmålet och önskvärdheten av ett högre personligt sparande.

Överskottsmålet är primärt till för att förhindra svårigheter om vi skulle vara med i EMU, något som de förespråkar. Det önskvärda i att folk sparar kan vi väl alla hålla med om. Dessvärre leder dock inte lägre statligt budgetunderskott genom sänkta skatter med någon slags automatik till ett högre sparande hos hushållen.

Medlen för att stimulera hushållssparandet hör sedan lång tid tillbaka till de mest utredda områdena av den ekonomiska vetenskapen. Dessvärre har det alltid visat på snarast oöverstigliga svårigheter att genom statliga åtgärder påverka detta sparande.

Se t ex Friedman
I boken A theory of the consumption function (1957) ville han förklara grundtankarna bakom teorin om den "permanenta inkomsten".
Den permanenta inkomsthypotesen är en idé om att konsumtionen inte främst avgörs av hur mycket olika individer har i plånboken för tillfället, utan av den konsumtionsnivå som de på lång sikt kan förvänta. sig att upprätthålla. För att vidmakthålla denna konsumtionsnivå kan de låna eller spara pengar under olika skeenden i livet.
Källa: http://www.frihetsfronten.se/tankare_friedman.html

Mer av Milton Friedman


Sälj inte alla företag, ge bort en del
Välj ut ett eller flera av de statliga innehaven och dela ut den till medborgarna, det är ju trots allt de som genom staten äger dem. Men nu kan de få chans att äga själva, personligen, i stället.
Väldigt många svenskar står praktiskt taget helt utan sparkapital.
PJ Anders Linder blog 29/1 2007


Årtionden med höga skatter har proletariserat den svenska medelklassen
Sofia Nerbrand
chefredaktör på samhällsmagasinet Neo, på SvD ledarsida 25/9 2006


Början på sidan - Top of page