Stefan Ingves:
Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992. Utländska långivare hade tappat förtroendet för det svenska banksystemet.

Carl Bildt

Göran Rosenberg I

Göran Rosenberg II

Carl Bildt hos Göran RosenbergNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Han hade aldrig tänkt sig att komma tillbaka till politiken

Under sina år som partiledare, statsminister och EU-sändebud lyckades Carl Bildt bygga upp ett politiskt kapital.
Vad han sedan gjorde i näringslivet var att sälja sitt anseende till högstbjudande.
Göran Rosenberg DN Kultur 28/2 2007

Jag har genom åren haft stor respekt för Carl Bildt. Hans rastlösa, otåliga, briljanta, ibland på gränsen till arroganta, politiska intellekt och analysförmåga har huvudsakligen varit en tillgång för såväl honom som Sverige. Hans internationella politiska engagemang och insatser likaså.

I något skede i sitt efterpolitiska liv valde Carl Bildt, såvitt jag förstår mycket medvetet, att inte längre föröka sitt politiska kapital utan att förstöra det, det vill säga att till så hög kurs som möjligt växla in det i en mera materiell och lätträknad valuta, det vill säga reda pengar.

Högsta kursen på politiskt kapital erbjuds av dem som är i störst behov av det, i första hand företag med politiskt belastade verksamheter eller med verksamheter där politisk prestige och politiska kontakter kan ge avgörande konkurrensfördelar. Exempelvis ett energiföretag som exploaterar olja i ett politiskt omtvistat område i en ogenomskinlig diktatur.

Eller ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i energitillgångar i ett land där energitillgångarna är politiskt styrda och där förmågan att öppna de rätta politiska dörrarna och odla de rätta politiska kontakterna kan vara avgörande.

Carl Bildt valde som han gjorde, att till högsta möjliga kurs växla in ett kapital mot ett annat, därför att han aldrig hade tänkt sig att komma tillbaka till politiken.

Full text


Kommentar av Rolf Englund
Nej, vem hade kunnat tro att Carl Bildt skulle ha en framtid i politiken efter det att han som statsminister helt i onödan ha lett landet in i den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet.


Början på sidan - Top of page