Baltikum

Banks

1992

UkrainaNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Index - 1992 - Cataclysm - Economics - Wall Street - US Dollar


Swedbank (Sparbanken och Föreningsbanken)


Småstadsbank blev nordisk jätte – när gick det fel?
I dag ställer sig alla samma fråga:
Är det möjligt att ledningen och styrelsen inte hade någon aning om vad som pågick?
SvD 23 februari 2019

Full text

Början på sidan


Vi som barn läste Lyckoslanten har en lika romantisk som felaktig bild av banker
Idoga sparare satte in pengar på Sparbanken (numera Swedbank) som lånade ut pengarna till driftiga företagare i bygden mot god säkerhet.
Riktigt så är det inte.
Man skall först och främst skilja på inlåning och upplåning.
Englund blog 11 augusti 2018


Bankernas utlåning till hushållen - Swedbank störst
Cornucopia 18 juli 2018


”Sverige är på väg mot en bostadskrasch”
Myndigheter och politiker har ungefär ett år på sig att agera innan de tvingas ta hand om en finanskris.
Göran Collert, Sverker Lerheden och Roland Petersson SvD 28 maj 2018
Göran Collert är före detta koncernchef och styrelseordförande i Swedbank


Anders Borg avslöjade sin hittills värsta tid som finansminister
”Vi hade några dagar i början av 2009 när G7 länderna ville stoppa räddningspaketen för Lettland.
Tionde till femtonde juni 2009 höll det bokstavligen på att skita sig. Det var väldigt nära”.
Dagens Industri 2014-07-03


Borg ryter till mot Swedbank
e24/TT 27 augusti 2011

Två gånger tvingades aktieägarna skjuta till pengar i nyemissioner för att rädda banken, sammanlagt 27 miljarder.

Dessutom fick banken tillgång till det statliga garantiprogrammets lån för att finansiera verksamheten.

Jag skulle väldigt, väldigt starkt vilja varna för det, inte minst för aktieägarnas skull, sade Anders Borg i Ekots lördagsintervju.

Han tycker att banken, inför hotet om en akut europeisk bankkris, ska lägga sina planer på is och i stället försöker konsolidera (stärka) sin balansräkning.

Även riksbanken har uppmanat bankerna att spara.

Full text

*

Swedbank fortsätter att återköpa aktier till ett värde av tio miljarder kronor.
Det är ett sätt att i stället för direkt utdelning i kontanter belöna ägarna, genom att kursen på de återstående aktierna förväntas stiga på börsen.
Anders Borg (M) ryter till och menar att det är oansvarigt
DN Signerat Petter Birgersson 30 augusti 2011

Full text

Början på sidan

Nyheter


Trots att banken håvade in över 27 miljarder av ägarna i två nyemissioner var investerarna på den så kallade seniora obligationsmarknaden, en marknad där banker ger ut obligationer i eget namn utan säkerheter, motvilliga till att låna ut pengar till Swedbank. På den här marknaden hade Swedbank lyckats ta upp lån med hjälp av statsgaranti, men sedan sommaren 2009 har man velat klara sig på egna ben utan statliga kryckor.

Swedbank kan inte för alltid enbart vara beroende av bostadsobligationsmarknaden, utan måste förr eller senare ge sig ut på den andra seniora obligationsmarknaden, menar Birgitta Forsberg, som skrivit den nyutgivna boken Fritt fall.
Det har dock klarats av med begränsad framgång hittills.
I februari i år gjorde banken det första försöket att ta upp lån i eget namn.
SvD Näringsliv 25/8 2010

För ett lån på motsvarande 12 miljarder kronor fick banken betala 1,33 procent över stiborräntan. Medan Handelsbanken gav ut ett lån på 0,39 procent.

Full text

Birgitta Forsberg, Fritt fall

Top of page


Swedbank
Folksam anklagas i pantbråk
Uppdrag granskning 2 juni 2010

Bakom stängda dörrar pågår en komplicerad juridisk strid med miljarder på spel för Sparbanksstiftelserna.
De känner sig lurade av Folksam, SEK och andra långivare, som kunnat tjäna stora pengar på stiftelsernas pantsatta aktier.

Läs mer hos Uppdrag granskning SvT


Swedbank har ett värde i balansräkningen på sina tre baltiska verksamheter på 31,8 miljarder kronor. Nästan hälften, 12,6 miljarder kronor, motsvaras inte av några materiella tillgångar, utan kallas goodwill.
Swedbanks uppenbara övervärdering har också betydelse för Sveriges anseende som utvecklad börsnation.
Peter Malmqvist DI 2010-02-22

Full text

Top of page


I Finansinspektionens senaste stresstester kommer de fyra storbankerna att få kreditförluster på sammantaget cirka 175 miljarder kronor under perioden fjärde kvartalet 2009 till 2012.
Swedbank väntas gå med förlust 2010
DI 2009-11-10

Bankerna kommer alltså på samlad nivå fortsatt göra vinst om utvecklingen blir enligt basscenariot.
Endast Swedbank går med förlust under 2010 i scenariot, framför allt beroende på antagandena om höga kreditförluster i Baltikum och Ukraina.
Det skriver FI i rapporten "Risker i det finansiella systemet"

Full text DI


Swedbank garanterad nysemission om 15 miljarder kronor
Folksam Liv och Folksam Sak har var för sig beslutat garantera 2 miljarder kronor
DI 2009-08-17

Full text


Swedbank drabbades under andra kvartalet av kreditförluster på 6,7 miljarder kronor.
"Marknaden hade räknat med en betydligt lägre siffra, 6,1 miljarder kronor".
Rörelseresultatet förlust på 1,8 miljarder kronor, mot förväntade minus 1,3.
DI 2009-07-17

Primärkapitalrelationen, ett mått på finansiell styrka, ökade enligt nytt regelverk till 11,3 procent.
Tidigare i sommar stärkte Swedbank primärkapitalet genom interna transaktioner med 970 Mkr.
Samtidigt som fondverksamheten Robur har gett ett aktieägartillskott på 675 Mkr till Swedbank Försäkring, ett dotterbolag till Robur som ligger utanför den finansiella företagsgruppen Swedbank, har Robur mottagit 970 Mkr i utdelning av Swedbank Försäkring.

Full text


Swedbanks riskchef Göran Bonners uttalande till nyhetsbyrån Direkt om att en devalvering i Lettland inte ger så positiva effekter: ”Lettland är ett speciellt fall. De har ingen riktig exportindustri så återhämtningsmekanismen är inte så utvecklad. Då kan man verkligen ifrågasätta om det är rätt metod att devalvera”.
Den naturliga följdfrågan är då vilka risker som Swedbank såg med att finansiera konsumtion, (bilar och bostäder) i ett bytesbalansunderskott som översteg 20 procent i ett land med så svag återbetalningsförmåga?
Det är bara att konstatera att de högst ansvariga, Lidén och Stålberg på Swedbank och Annika Falkengren och Marcus Wallenberg på SEB, för dessa excesser har kommit mycket lindrigt undan.
Per Lindvall, SvD E24 2009-06-03


- Jag tror att många blir förvånade över att Exportkredit hade lånat ut pengar till Sparbanksstiftelserna.
Men det är en fråga för Exportkredit, säger Mats Odell.

Hur ser du på att Folksam blir störste ägare i Swedbank?
- Jag ser ingen anledning till oro för kunderna i Folksam, säger Mats Odell.

Och utvecklingen i Baltikum?
- Jag är orolig för de här länderna.
Jag hoppas att de kommer att kunna behålla den fasta växelkursen mot euron.
Det vore bra för befolkningen och de svenska bankerna.

Mats Odell intervjuad i DN av Patricia Hedelius och Kenneth Westerlund 9/3 2009

Full text

Mats Odell DN-Debatt 1997-12-04
Kristdemokraterna motsätter sig att Sverige ska vara ett av de länder
som deltar /i EMU, den ekonomiska och monetära unionen/.

Läs mer här

Helomvändning 2000 i Karlstad Något hårdraget framställde han /Alf Svensson/ dem som är emot svenskt EMU-medlemskap som
elaka mot bulgarer och rumäner, fattiga människor som knackar på EU:s dörr och vill in i den ombonade unionstryggheten.
Kan man tänka sig ett bättre argument för just den publiken?
Även om det inte hade direkt med EMU att göra.


Slutet för Sparbanksstiftelserna
Sparbankstiftelsernas förvaltningsbolag går i graven
DI 2009-03-09

Kursraset i Swedbankaktien gjort det omöjligt för Sparbanksstiftelserna att betala tillbaka panten för de lån de tog för att ha råd med Swedbanks nyemission i höstas.

"Vi har inga pengar kvar. Vi måste avvecklas", säger Ingvar Melin, vice ordförande i Sparbankssstiftelserna Förvaltningsbolag.

"Till slut blev det omöjligt för oss. Ingen kunde förutse att aktien skulle rasa så här. Det vi lärt oss är att man inte ska köpa aktier för lånade pengar",säger Ingvar Melin.

- Men tänkte ni inte igenom ett värsta scenario innan ni tecknade nyemissionen?

"Vi insåg risktagandet men med vår mission kunde vi inte välja."

- Ångrar ni något?

"I efterhand är det klart att vi ångrar att det blev så här men utifrån vad vi visste då kan jag inte säga att vi ångrar något."

Full text


Sparbanksstiftelsernas ordföranden Ingrid Dahlberg
förefaller att vara tidstypisk för sin generation,
först kommunistsympatisör och sedan bankdirektör - och vänsterintellektuell, förstås.
Rolf Englund blog 9/3 2009

Villy Bergström


Folksam blir ny största ägare i Swedbank.
Sparbankstiftelserna kraschar och tvingas lämna ifrån sig merparten av sina aktier
SvD Näringsliv 6 mars 2009Den näst största ägaren, Sparbanksstiftelserna, kommer inte att kunna ställa upp med mer kapital
och ett möjligt scenario är nu att svenska staten i slutänden tar kontroll över banken.
Det visar DI:s genomgång av Swedbanks kapitalbehov.
DI 2009-03-06

Ledningen och huvudägarna till Swedbank kan bara hoppas på en sak – att kreditförlusterna i Baltikum och Ukraina blir mycket lägre än vad alla tror.

Försäkringsbolaget Folksam, som i dag äger 8,6 procent av aktierna i Swedbank, har dock deklarerat att de kan tänka sig att köpa fler aktier.
Men i övrigt kommer Swedbank att få svårt att locka till sig fler storinvesterare i dagens extremt kärva finansieringsklimat – särskilt om ledningen väntar för länge med att dra i gång processen med en nyemission.
I stället talar i dag alltmer för att det i slutänden blir svenska staten som kommer att få garantera bankens fortsatta finansiering.
Regeringen har tidigare deklarerat att den kommer att säkra upp till 70 procent av nyemissionerna i svenska banker på marknadsmässiga villkor.

Full text


De fria sparbankerna bör inte rädda Swedbank igen
När bank- och finanskrisen skulle hanteras i början av 1990-talet var storstädernas sparbanker i konkursläge.
Ronny Svensson, DI Debatt 2008-10-14

När bank- och finanskrisen skulle hanteras i början av 1990-talet var storstädernas sparbanker i konkursläge. De räddades av övriga regioners lokala och regionala sparbanker på ett sätt som i dag sannolikt rymmer fler faror än möjligheter. Ur krisen födde sparbanksrörelsen märkligt nog inte en central sparbank utan en affärsbank, Sparbanken Sverige, till stöd för alla lokala och regionala sparbanker. Detta misstag kan visa sig bli en dyrköpt erfarenhet för sparbankerna.

Farorna med de lokala sparbankernas koppling till Swedbank, som de genom en snabb och panikartad räddningsinsats 1992 äger till över 30 procent, är i första hand det stora ägandet. Dessutom tror en stor del av svenska folket att det är en och samma bank.

Full text


Proposition 1991/92:168 om statligt engagemang för lösning av krisen i Sparbanken Första AB
På regeringens vägnar, Carl Bildt/Bo Lundgren
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 april 1992
ett lån på 3,8 miljarder kronor till Sparbanksstiftelsen Första


SEB tror att en eventuell devalvering i Lettland på i storleksordningen 15-20 procent kanske inte vore värre än ett alternativt scenario med hårda åtstramningar för att undvika en devalvering.
DI 9/12 2008

Storleken på en eventuell devalvering är således viktig för att avgöra dess betydelse. Om devalveringen skulle vara 50-procentig så skulle det börja smärta lite.

Full text


Anders Borg lovar stötta Lettland
DI 2008-12-10

IMF, EU-kommissionen och de nordiska regeringarna laddar för att ge krislån till den hårt ansatta lettiska ekonomin.
Finansminister Anders Borg sa på onsdagen att parterna är redo att rädda Lettland undan en devalvering.
Hur många miljarder stödet uppgår till är dock fortfarande en förhandlingsfråga.

Full text

I Lettland arresterades nyligen en ekonom av säkerhetspolisen, efter att ha uttryckt oro för valutans fortsatta stabilitet.
Martin Kragh, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, SvD Brännpunkt 6 december 2008

I dag konstaterar han /Anders Borg/, finns inte en ekonom som skulle förorda ett försvar av en felvärderad växelkurs med en kollapsad inhemsk efterfrågan, ett exploderande budgetunderskott och tillgångspriser som driver ned ekonomin i en fallande spiral med finansiell kris ovanpå det.

Den tystnadens konformism som då rådde och de bannbullor som utdelades över de som vågade hävda en annan mening var vid den tidpunkten förståelig, om än inte acceptabel. Att samma tystnad fortfarande råder över detta skeende i den svenska ekonomiska historien är däremot varken förståeligt eller acceptabelt.
De som agerade hade med största sannolikhet landets bästa för ögonen, men det finns anledning att granska motiv och effekter av dessa händelsekedjor.
Ulla Reinius i boken "Stålbadet"


Aktieägarna i Swedbank röstade ja till den föreslagna nyemissionen på 12,4 miljarder kronor.
Därmed har banken stärkt sig mot stigande förluser från Baltikum, men frågan är om det är tillräckligt med pengar.
Swedbank har nära 200 miljarder kronor utlånat till länderna i Baltikum.
Patricia Hedelius, DN 26/11 2008

Men om det sker, inträffar det "värsta" scenariot som Carl Eric Stålberg och styrelsen räknat med i sina modeller. Eftersom så många som 70 procent av bankens lån tagare har lån i euro och inte i den inhemska valutan och även länderna själva har en stor euroupplåning innebär en devalvering att den gemensamma skulden ökar kraftigt.

Den ekonomiska krisen i Baltikum väntas öka kreditförlusterna men en devalvering skulle ge den ökningen en turboeffekt.
Verksamheten i Baltikum och i Ukraina har ett bokfört värde på runt 15 miljarder kronor i balansräkningen och eventuella nedskrivningar görs mot det egna kapitalet.

Full text

Början på sidan


Över 90 procent av alla pengar i Estland som lånats ut har skett i euro. I Lettland och Litauen är situationen likartad.
Skulle en devalvering ske blir lånen väldigt mycket dyrare för kunderna, och betydligt svårare att betala tillbaka
SvD Näringsliv, reporter Johanna Petersson, 23 oktober 2008

I Estland har varannan kund sitt bolån hos Swedbank och 85 procent av banksystemet är svenskt. I Lettland och Litauen har Nordea, SEB och Swedbank också en stor dominans.

Ordet devalvering får inte ens sägas på telefon av bankanställda i Lettland - där har säkerhetspolisen lovat att utreda vilka som ligger bakom finanskrisrykten.

Full text

Början på sidan


Swedbank har lånat ut 721 miljoner kronor till isländska banker varav merparten, 560 Mkr, är osäkrade medel.
Men i dagsläget är ju de isländska bankerna rätt osäkra?
”Ja i dag är de ju det, det ser man ju överallt så i dagsläget är det helt annorlunda. Men marknaden är ju inte normal nu.”
DI 2008-10-07

Full text

Början på sidan


Läget på den svenska finansmarknaden är nu så kritiskt att det på allvar spekuleras att
Swedbank måste vända sig till staten för hjälp.
Swedbank-aktien rasade på måndagen med 19 procent.

E24 29/9


Folksam blir ny största ägare i Swedbank.
Sparbankstiftelserna kraschar och tvingas lämna ifrån sig merparten av sina aktier
SvD Näringsliv 6 mars 2009

– Den stora kursnedgången gör att vi nu har beslutat oss för att ta in de panter vi har i Sparbanksstiftelserna. Det innebär att vi får cirka 45 miljoner nya Swedbankaktier,
säger Anders Sundström, vd i Folksam.

Full text

Fredrik Braconier:
Tidigare huvudägaren Sparbanksstiftelserna gjorde det klassiska misstaget att belåna aktier för att få pengar att delta i emissionen.
Trots att man inte deltog fullt ut har belåningen med nya brutala kursfall för Swedbank blivit oroande hög. Till skillnad från Wallenbergstiftelserna sitter inte sparbankstiftelserna på andra tillgångar.
Det var Folksam som lånade ut pengarna och det är Folksam som blir största ägare i Swedbank. I emissionen gick Folksam in tungt och ökade dramatiskt sitt ägande.
Satsningen blev totalt 3,6 miljarder kronor. Huvuddelen står pensionsbolaget för.

Full text


Finansmarknadsminster Mats Odell vill ännu inte stänga Sverige för blankning.
Han varnar dock dem som spekulerar för att attackera Swedbank.
”Swedbank står starkt. Det kan komma att stå dem som blankar väldigt dyrt”, säger Mats Odell och förklarar att svenska banker står ovanligt starka.
Finansinspektionen har tidigare hävdat att Sverige saknar lagar för att införa förbud eller begränsningar för blankning.
Dagens Industri 2008-09-26 09:19 Reporter: Karin Svensson

”Problemet är inte alls bankernas kapitalbas, utan att deras korta finansiering fördyras på grund av misstro. Därför bistår våra finansiella institutioner Riksbanken och Riksgälden om det behövs för att bibehålla likviditeten. Soliditeten i det svenska systemet är grundmurat. Det är det som är det viktiga”, säger han.

Full text


Swedbanks största ägare, Sparbanksstiftelserna, ställer sig bakom bankledningen i stormen.
Ordföranden Ingrid Dahlberg
uppmanar kunderna att inte ta ut sina pengar och
avvisar tanken på att en strukturaffär är lösningen för den pressade banken.

(2005-03-14)Med anledning av att Orsa kommun fått hedersomnämnandet i den prestigefyllda utnämningen Årets tillväxtkommun bjuder Sparbanksstiftelsen in representanter för kommunen till en mottagning i residenset i Falun. – Hedersomnämnandet är verkligen roligt, både för Orsa och Dalarna, tycker landshövding Ingrid Dahlberg som är vice ordförande i Sparbanksstiftelsen.


http://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Dahlberg


Resan till Pjongjang, staged by Stockholms Stadsteater in 1975
Enligt Stadsteaterns site hade RESAN TILL PJONGJANG, Premiär 1978-02-22
Jfr Villy Bergström & Kurt Wickman: Bilder från Nordkorea. (Tiden, 1972)


Stopping a Financial Crisis, the Swedish Way
A vain effort to defend Sweden’s currency, the krona, caused overnight interest rates to spike at one point to 500 percent.
The Swedish state would guarantee all bank deposits and creditors of the nation’s 114 banks
Carter Dougherty, New York Times/CNBC September 22, 2008


2008-09-25 15:55
Hela 40 procent av fastigheterna som ligger som säkerhet till Swedbanks exponering mot Lehman Brothers är ännu inte färdigställda.
”Enligt vår bedömning kommer vi att få tillbaka våra pengar”, säger Anna Sundblad, presschef på Swedbank.
Sju timmar efter att di.se ställt frågan kring Wall Street Journals uppgifter kring Swedbanks exponering mot Lehman Brothers på 9,2 miljarder kronor svarar Swedbank. Dock inte på alla frågor.
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\09\25\302717§ionid=undefined


De baltiska staterna riskerar att bli finanskrisens nästa offer. Med enorma underskott i bytesbalansen, ett beroende av utländska lån och en skälvande fastighetsmarknad, hotar nu statskonkurs.
Man kan säga att det som hänt i Island i form av finansiell krasch redan har hänt i Estland och Lettland
DN 2008-10-21

I dagarna pekade Internationella valutafondens chef, Dominique Strauss-Kahn, ut länderna i Baltikum som nästa möjliga offer för finanskrisen. Han menade att flera banker i länderna har en ökad exponering mot krisande fastighetsmarknader och att deras beroende av internationella krediter liknar det som de nu nationaliserade isländska bankerna har.

Full text


I normala fall skulle de baltiska valutorna tappa i värde.
Men eftersom länderna har ambitioner att gå med i det europeiska valutasamarbetet har man fasta växelkurser
Patricia Hedelius, DN 2008-10-21

ETT ALTERNATIV FÖR Estland och Lettland som har de största problemen är att överge sina fasta växelkurser och devalvera. Men det skulle skapa ett gigantiskt skuldberg eftersom länderna har stora lån i utländska valutor.

Även företag och hushåll har lån i andra valutor än den inhemska.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Fast växelkurs och utlandslån till kraschande fastighetsmarknad känner vi igen från Sverige 1992

De svenska bankerna kör tidigt 90-tal i repris i Baltikum. Lärde dom sig ingenting?


RGE Monitor's Newsletter
2008-10-22

All three Baltics (Estonia, Latvia, and Lithuania) boomed over the last seven years and posted double-digit growth rates at their peak, helped by cheap credit from Scandinavian parent banks and EU membership in 2004. Now these economies are in the midst of a sharp slowdown, with Latvia and Estonia officially in recession.
There is no question that the Baltics are in for hard times. In the context of the global credit crisis, the risk is that foreign capital inflows could dry up and lead to an even sharper slowdown that could infect the financial sector. But there are some factors that suggest the sharp slowdown might not evolve into a full-fledged, Iceland-level crisis.

One, external deficits in the Baltics are funded to a large extent by inflows from Swedish parent banks, and sharply cutting off credit would hurt these banks.

Two, substantial foreign ownership of banking assets limits the governments’ contingent liabilities, as Swedish parent banks would be expected to provide support to their Baltic subsidiaries if they get into trouble.

Three, the Baltics’ sharp slowdowns have led to speculation that devaluations (they have exchange rates pegs to the euro) could be in the offing. While devaluation cannot be completely ruled out, such fears may be overblown as these countries tend to have shallow financial markets, relative little hot capital, and successfully defended against speculative attacks earlier this year.

Top of page


Swedish krona falls on Baltic exposure
Financial Times, October 16 2008

Traders said talk that several large funds had unwound their exposure to Sweden exacerbated the move, while a greater than expected rise in Swedish unemployment also weighed on the currency.
David Deddouche, at Société Générale, said the likely reason for the krona’s fall from grace was concern over the exposure of Swedish banks to the Baltic states.

Full text


De nordiska bankerna har tillsammans en utlåning på 450 miljarder kronor i Baltikum.
Störst utlåning har Swedbank och SEB med 182 miljarder kronor respektive 139 miljarder kronor
DN 2008-07-03

Professor Clas Bergström vid Handelshögskolan i Stockholm var med och skrev boken, "Securum och vägen ut ur Bankkrisen", SNS 1992, och han ser likheter mellan de båda.
http://www.avanza.se/aza/press/press.jsp?article=61080&commentPage=1&expanded=true

Securum och vägen ut ur bankkrisen, referensgruppens uttalande
http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=597


Första Sparbanken och Nordbanken, Gotabanken och Föreningsbanken
Klicka här

Källa: STEFAN INGVES och GÖRAN LIND i Ekonomisk Debatt nr 1/1998


Kom läget i den finansiella sektorn som en överraskning når Du tillträdde som statsråd i oktober 1991?
Vi hade emellertid fått klart för oss redan kring årsskiftet 1990/91 att problemen var stora i statliga Nordbanken och strax innan regeringen tillträdde hade vi också fått information om problem i Första Sparbanken.
Bo Lundgren om sin bok: "När bubblan brast"
Medborgaren nr 1/98


Karl-Henrik Pettersson, tidigare vd i Första Sparbanken. Hans huvudtes är att bankerna, efter flera decennier i hård reglering, inte hade någon beredskap att möta den chock som kom efter 1990.
Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 SNS 2005 Nils-Eric Sandberg


De elva stora regionsparbankerna ombildades 1991 till bankaktiebolag, varvid lika många sparbanksstiftelser tillkom med ett hundraprocentigt ägande i respektive sparbanksaktiebolag. I samband med finanskrisen och bildandet av Sparbanken Sverige AB kom stiftelserna att bli delägare i denna bank i stället. På grund av behovet av nytt kapital, börsintroduktionen samt det senare förvärvet av Föreningsbanken har de elva ursprungliga stiftelsernas ägarkapital spätts ut till att nu utgöra strax över 20 procent.

Sparbanksstiftelsen