Startsida 1992

Assar Lindbeck

Anne Wibble

Lars Wohlin

De som varnade

KristidtabellNews Home

Hans Tson Söderström


Normer och ekonomisk politik
Av Hans Tson Söderström

Här presenteras Konjunkturrådets huvudtankar bakom normpolitiken, dess tillämpning på stabilitet, tillväxt, fördelning och sysselsättning i ekonomin. Därefter behandlas de nya förutsättningar för politiken som uppkom genom det misslyckade kronförsvaret och den flytande växelkursen.

Även depressionerna inom den finska och svenska ekonomin, deras orsaker och konsekvenser för den ekonomiska politiken analyseras.

Läs mer här


SNS-chefen Hans Tson Söderström tyngs ej heller han av något större ansvar, trots att han varit närmast körledare för normpolitiken. Han har försvarat sig (DN Debatt 12/8) med innebörden att det är väl inget fel att ändra sig, allraminst om förutsättningarna har ändrats. Det är alltid roligt när en syndare omvänder sig, men vi människor värdesätter även tidpunkten. Liksom det anses finare att ha hållit på England redan före Stalingrad, eller att ha varit mot socialismen redan för Murens fall, skall man helst ha varit för flytande växelkurser redan före den 19 november 1992. Omvändelsen bör vara pincipiell och innehålla ett erkännande av att den tidigare uppfattningen inte bara är fel nu, utan att den även var fel då.

Manus Rolf Englund Finanstidningen Införd förkortad 93-09-28
Läs mer här


SNS Occasional Papers
No 1
Hans Tson Söderström: Exchange Rate and Strategies and Real Adjustment after 1970 – The Experience of Smaller European Economies. Februari 1986
Slut på förlaget


Konjunkturrådets / Ekonomirådets rapporter och ledamöter 1974-2004
Sedan starten har 52 nationalekonomer ingått i Konjunkturrådet/Ekonomirådet och med undantag för 1987 (Brookingsrapporten) och 1995 (NBER-rapporten) har det kommit en årlig rapport.
Klicka här


Konjunkturrådets rapport 1993:
Fast kurs med flytande krona
Av Hans Tson Söderström (red.)

Sverige har på tre år gått från överhettning till den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 1930-talet. Arbetslösheten fortsätter att stiga under 1993 och finanskrisen är långt ifrån överstånden. Dessutom har Riksbanken förlorat sitt viktigaste vapen - den fasta växelkursen.

Starka röster kräver nu en expansionistisk konjunkturpolitik av traditionellt snitt. Men hur går detta ihop med långsiktiga strävanden för prisstabilitet, effektivare marknader och minskat budgetunderskott?

Läs mer här

Var det Göran Perssons svångrem som räddade Sverige?


Välfärdsland i ofärdstid
KONJ.-94 Hans Tson; Henrekson, Magnus Söderström
Depressionen i den svenska ekonomin reser djupgående frågor om den ekonomiska politiken och den ekonomiska utvecklingen på längre sikt. Måste den ekonomiska politiken läggas om för att ta Sverige upp ur svackan? Hur länge kommer den höga arbetslösheten att bestå? Kan Sverige långsiktigt överleva som välfärdsland?
Häftad. SNS förlag 1994.


Hans Tson Söderström och Nils Lundgren:
I den läsvärda boken Ekonomisk Politik. En vänbok till Assar Lindbeck (SNS Förlag 1995) bidrar de båda ekonomerna med ett intressant kapitel kallat Kronförsvaret hösten 1992 - var det värt sitt pris?

I sin slutsats skriver de:
Den absoluta lejonparten av de totala kostnaderna för Riksbanken åsamkades under den sista veckan före kronans fall, när Riksbanken frångick sin tidigare strategi att försvara kronan genom räntehöjningar för att i stället övergå till direkta interventioner på valutamarknaden.
Sedan kommer en anmärkningsvärd mening:
Detta strategibyte gav privata aktörer som litat på Riksbankens utfästelser om fast kronkurs möjlighet att gå ur sina valutalån, men öppnade samtidigt möjlighet för utländska och inhemska spekulanter att ta position mot kronan.
En kanske önskvärd omfördelning av oundvikliga växelkursförluster inom Sverige kunde genomföras endast till priset av ytterligare förluster för Riksbanken vilka motsvarades av privata spekulationsvinster i Sverige och omvärlden.

Läs mer här


Kronkrigarna från valutafronten firar Poltavaföreningen höll möte.
Carl A Hamilton Aftonbladet 22/11 2002

De gamla frontkämparna från hösten -92 hade återsamlats för att fira tioårsdagen av kronfallet. Eftersom det skulle bli seminarium på hög akademisk nivå inledde kronförsvarets andlige fader, professor Tson Söderström, med att spika slutsatserna. Så att ingen osäkerhet skulle råda.
– Det blev en mycket låg kostnad för kronförsvaret. Skadorna var ytterst begränsade. Vilket var vetenskapligt bevisat. Av honom själv.
Gruppfotografering vidtog med Bildt, Dennis, Bäckström och de andra från depressionens glada dagar. Man var helt enig om det väsentliga: Stålbadet hade rivit gott.

Läs mer här


Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet 91-12-22