EU:s Prince-program och Machiavelli

Heder, Sanning och Rätt

FaktorprisutjämningNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Vår tids Machiavelli

Den snart miljonsäljande maktbibeln "The 48 Laws of Power"
By Robert Greene

Han har blivit något av vår tids Machiavelli genom att tala direkt till maktlösheten hos amerikaner i dag: globaliserade och ständigt rädda att förlora jobbet och falla.
DN 22/2 2007

Amazon