Lars Calmfors

Lars Calmfors om EMU

- Trots att jag inte ser EMU som någon ekonomisk fördel, ska jag ändå rösta ja
Lars Calmfors DN Debatt 5/7 2003

En valutaunion ökar handeln. Det kan röra sig om 30–50 procent på lång sikt.
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003

Nu visar konkreta erfarenheter och vetenskapliga studier att gemensamma pengar ger större effekter när det gäller att underlätta för handeln än vad de flesta trott.
Carl Bildt, DN Debatt 19/8 2003

Lars Calmfors kallar Fölsters uttalande grovt osakligt
DI 8/5 2003

Assar Linbeck, Lars Jonung och Den politiska korrekthetens förlamande slöja
Rolf Englund 7/9 2006

Edmund PhelpsNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Lars Calmfors om ekonomernas tystnad:
Politikers och intresseorganisationers missbruk av forskning gör att unga akademiker med avsmak vänder sig bort från det offentliga samtalet.

Lars Calmfors på DN Debatt 2/1 2006

Ett exempel på missbruk av forskning är Svenskt Näringslivs kampanj inför EMU-omröstningen 2003. Man gav ensidigt spridning åt forskningsresultat som talade för positiva effekter av ett EMU-inträde men förteg konsekvent resultat som pekade i motsatt riktning.

Man byggde upp en pseudovetenskaplig argumentation för att ett svenskt medlemskap skulle ge många nya jobb. Tekniken var att först visa att en gemensam valuta ökar handeln och att ökad handel ger högre långsiktig produktivitetstillväxt (vilket det finns stöd för). Sedan visade man att högre produktionstillväxt kortsiktigt, över konjunkturcykeln, samvarierar med högre sysselsättningstillväxt (som det också finns stöd för). Men i slutändan "glömde man bort" att det första ledet handlar om långsiktig produktivitetstillväxt och det andra ledet om kortsiktiga konjunktursvängningar. På så sätt gav man intryck av ett långsiktigt samband mellan produktions- och sysselsättningstillväxt som egentligen inte existerar.

Kommentar av Rolf Englund:
"Man" innefattar Assar Lindbeck

Ökad handel är det starkaste ekonomiska argumentet för att Sverige ska införa euron
DN-ledare 7/9 2003

Mer om handeln och EMU


Vidare ur Calmfors artikel
- Inom samhällsvetenskaperna har det förts en etisk diskussion om hur man som forskare bör agera i den offentliga debatten. Det inomvetenskapliga priset i form av förlorad prestige är också högt för den som missbrukar sin forskarställning i debatten. Men motsvarande tycks inte gälla för ekonomer i intresseorganisationer och för politiker. Tvärtom är det för dem snarast en merit om det går att främja ett politiskt syfte genom att blanda ihop analys med värderingar.

Calmfors artikel full text


- Forskningen ger starkt stöd för att lägre arbetslöshetsersättning innebär fler jobb.

Jfr Lars Calmfors och Anders Borg om sysselsättningseffekter av sänkt a-kasseersättning
Ekot 15/9 2006


- Edmund Phelps fick 2006 års ekonomipris för sin teori om att det inte finns något stabilt samband mellan inflation och arbetslöshet som man hade trott tidigare. Phelps hypotes har fått ett överväldigande stöd i empirisk forskning (utom möjligen vid mycket låg inflation).

Kommentar av Rolf Englund:
Den sista brasklappen saknar inte intresse i den värld vi just nu lever i, med låg inflation.


Början på sidan - Top of page