Urban Bäckström

Heikensten

Klas Eklund

Buffertfonder

OturNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


De automatiska stabilisatorerna har sina poänger.
En konjunkturkänslig budget kan göra att produktion och sysselsättning i ekonomin svänger mindre

Bäckström har både rätt och fel.
De automatiska stabilisatorerna har sina poänger.
Lars Heikensten och Klas Eklund, DN Debatt 4/7 2007

Bäckström har både rätt och fel. Han har rätt i att nivån på överskottsmålet inte bör vara heligt över tiden. Men Bäckström har fel om han menar att det inte skulle behövas något klart mål för de offentliga finanserna över konjunkturcykeln.

Ett kritstreck behövs således för att staga upp det årliga budgetarbetet. Mycket talar i själva verket för att det bör göras ännu tydligare än i dag. Det handlar om hur man skiljer ut konjunkturens inverkan på saldot och behovet av en väl definierad och tillräckligt stor buffert (den så kallade budgeteringsmarginalen, där det trixats en del under gångna år).

De här så kallade automatiska stabilisatorerna har sina poänger. En konjunkturkänslig budget kan göra att produktion och sysselsättning i ekonomin svänger mindre; det är så att säga budgeten som tar smällen. Men för att det ska fungera behövs offentliga reserver.

SNS Konjunkturråd (2004) argumenterade för att överskottsmålet borde höjas

Inte heller är Bäckströms argumentation självklar när han hävdar att ett lägre offentligt sparande leder till ett högre privat. Här finns olika teoretiska uppfattningar, och de empiriska sambanden är allt annat än stabila. Det räcker med att titta på Sverige och USA i dag. I det ena landet är sparandet högt i båda sektorerena och i det andra tvärtom.

Både under Fälldin/Ullsten-regeringarna 1976-82 och Bildt-regeringen 1991-94 havererade budgetpolitiken. Även om detta delvis berodde på otur och ekonomiska chocker avspeglade det också en brist på sammanhållning och budgetdisciplin.

Full text


Kommentar av Rolf Englund:
I själva verkt är det väl helt osannolikt att ett lågt offentligt sparande skulle leda till ett högt privat sparande.
Läs mer här


Början på sidan - Top of page