Kronkursförsvaret

Stefan Ingves

Carl + Mona = Sant

Lars Jonung

Bunkergänget

Ingvar CarlssonNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Förste vice riksbankschefen Eva Srejber avgår med omedelbar verkan.
- Jag är jätteglad att få denna möjlighet, säger Eva Srejber.
Johan Schück, DN 30/3 2007


Vice riksbankschef Eva Srejber har påtalat, att tidtabellen med folkomröstning hösten 2003, inträde i EMU 2005 och spridning av eurosedlar och mynt i Sverige 1 januari 2006, inte håller.
I debatten hittills har man också förbisett, att grundlagens bestämmelser om riksbankens ensamrätt att utge sedlar och mynt måste ändras, innan Sverige kan anslutas till EMU (RF 9:13)
Agne Gustafsson. SvD Brännpunkt 17/12 2002


Livet utanför Euroland
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1980-och 90-talen påminner i hög grad om den finländska.
I likhet med Finland genomlevde Sverige en överhettning under slutet av 1980-talet som främst berodde på en alltför stark inhemsk efterfrågan, bl.a. till följd av icke tillräckligt åtstramande finanspolitik, snabb kreditexpansion och stigande tillgångspriser i kölvattnet efter de successiva avregleringarna - allt inom ramen för ett fastkurssystem som satte gränser för hur mycket räntan kunde användas för att styra den inhemska konjunkturen.
Den slutliga sammanvägningen av alla aspekter bör göras på det politiska planet. En centralbank bör därför, enligt min mening, inte delta i något som kan uppfattas som kampanjliknande uttalanden.
Eva Srejber 2002-02-11


Asienkrisen
För oss var det uppenbart att det fanns flera likheter med den bank- och finanskris vi upplevt i Sverige, liksom i Finland och Norge.
Eva Srejber m fl Ekonomisk Debatt nr 2/1999

Se även Urban Bäckströms uttalande av samma innebörd


På morgonen den 17 september samlades Riksbankens policygrupp till ett krismöte. "Marknadens reaktion på våra 500 procent var mycket dålig och utflödena fortsatte under sammanträdets gång", berättar Bengt Dennis i sin bok. "Vi ställde oss frågan hur de som inte trodde på kronan tänkte. Kai Barvell och Eva Srejber erinrade om att en 10-procentig devalvering inom ett dygn motsvarade en avkastning på 3 650 procent... Överläggningen gav vid handen att det rådde uppslutning att om nödvändigt gå till 4 000 procent och att i största mån mildra skadeverkningarna på det finansiella systemet."
Gunnar Örn, DI 1998-10-16

Det var när dollarn sjunkit från 9:40 till 5:30 som
Carl Bildt m fl till varje pris ville försvara kronkursen


En hel del talar för att räntehöken Eva Srejber borde ha fått jobbet som riksbankschef
i stället för Lars Heikensten.

Affärsvärlden 19/6 2002

Lars Heikensten


One central banker who understands inflation in its various forms is First Deputy Governor Eva Srejber of Sweden's Riksbank - who, in a speech last week about asset bubbles, showed that the applause meter has no place in the responsible conduct of monetary policy
Bill Fleckenstein, CNBC 10/7 2006


Början på sidan - Top of page