Plan A:
700 bn rescue

Plan B:
Government-owned preference shares

Finanskrisen
Subprime

Doom

Moral Hazard

Rolf Englund:
- There is no such thing as rational expectations.

Warren Buffett

John McCain:
"Wall Street has betrayed us.

New figures coming out of the US economy confirms that in almost every respect it is doing significantly better than expected.
It is impressive.
Carl Bildt blog 6/12 2005

Banks' capital-to-asset ratios are under 5 per cent.
Tim Congdon

When the music stops, in terms of liquidity, things will get complicated. But as long as the music is playing, you've got to get up and dance
Citigroup chief executive Chuck Prince

And hereNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


Sverige Plan A:
Garantier och aktiekapital


Information med anledning av finansoron
Finansdepartementet följer utvecklingen på finansmarknaderna och i näringslivet
för att kunna avgöra om det behövs ny lagstiftning eller om gamla lagar måste ändras.


Riksgälden kan idag ta över ett finansiellt institut, som i fallet med Carnegie.
Ett sådant förfarande där Riksgälden går in som ägare görs möjligt av den stabilitetsplan för det finansiella systemet som Riksdagen beslutade om för drygt två veckor sedan.
Riksbankschef Stefan Ingves, Finansutskottet, 2008-11-13
Kommentar av Rolf Englund:
Det fanns alltså ingen lagstiftning på plats dessförinnan, trots bankkrisen 1992


Det är knappast troligt att bankerna vill låna så mycket som 1.500 miljarder kronor från staten.
Detta är ett mycket väl tilltaget belopp, som i storlek motsvarar hälften av Sveriges BNP.
Johan Schück, DN 2008-10-22

Vid bankkrisen i början av 1990-talet tvingades staten betala runt 60 miljarder kronor för att rädda flera av bankerna. Denna stora summa lånades upp, vilket bidrog till växande statliga budgetunderskott.
Långt senare, när banksystemet kom på fötter igen, kunde pengarna återvinnas.

Full text