Skuldfrågan
Who is responsible

Finanskrisen
Subprime

Moral Hazard

Swedbank
och
Baltikum

Den 18 november 1992 åt jag middag med Jan Stenbeck
Var man kund i SE-banken kunde man fortfarande komma ur sina utlandslån.
Sedan stängde Riksbanken
Tomas Fischer

New figures coming out of the US economy confirms that in almost every respect it is doing significantly better than expected.
It is impressive.
Carl Bildt blog 6/12 2005

Bo LundgrenNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


SEBail-Out


SEB - Under 2008 uppgick kostnaderna för rörliga löner till 2,2 miljarder
SvD E24 24/4 2009


Regeringen föreslår åtgärder för att stärka bankernas kapitalbas och därmed öka utlåningen
"För att förbättra möjligheterna för svenska företag att få krediter vill regeringen möjliggöra för bankerna att stärka sin kapitalbas genom statliga kapitaltillskott."
Finansdepartementet, Pressmeddelande, 3 februari 2009

Full text


SEB på väg mot nyemission
Handeln med SEB-aktien stoppades på Stockholmsbörsen efter att det stod klart att en nyemission förbereds av SEB.
DN, 3 februari 2009

Investor kommer att garantera att 30 procent av aktierna tecknas i nyemissionen, som enligt planerna ska dra in 15 till 20 miljarder kronor till den krisdrabbade banken.

Full text


Även om Annika Falkengrens två miljoner kronor anses provocerande är de med förlov sagt bara felräkningspengar i jämförelse med vad svenska banker förlorar i Baltikum.
SEB, Swedbank och Nordea har över 500 miljarder kronor – nära en femtedel av Sveriges BNP – utlånade i den krisdrabbade regionen.
Sofia Nerbrand SvD Kolumn ledarsidan 23 mars 2009

Danske Bank bedömer att kreditförlusterna över några år kan komma att kosta Sverige mellan 2 och 6 procent av vår BNP. Samtidigt krymper ekonomierna i Baltikum med uppåt 10 procent i år enligt Swedbanks egna analyser, vilket innebär hårda tider för många människor.

New York Times Carter Dougherty skriver den 13 mars om hur Sverige i praktiken ger en bailout till Estland, Lettland och Litauen genom vårt bankstöd.

Alltför många balter har lånat långt mer än de har råd med.
Att växelkurserna är knutna till euron har bidragit till att de lånat 90 procent i utländsk valuta med vanföreställningen att det inte inneburit betydande risker

Sofia Nerbrand är chefredaktör och vd för det liberala samhällsmagasinet Neo.

Full text


SEB:s vd Annika Falkengren avstår från sin bonus för 2008.
För 2007 fick SEB-chefen 4 miljoner i bonus och därmed
totalt 12,1 miljoner kronor i ersättning.
DI 2009-02-05

– Banker är ingen välgörenhetsinrättning, säger
SEB:s kommunikationsdirektör Odd Eiken 2009-02-05

Läs mer här

Top of page


Följden av det nya bankpaketet kan bli att staten blir delägare i flera av de svenska storbankerna.
Om läget är riktigt illa för en bank så kan det bli ett kapitaltillskott från enbart staten
utan att några privata pengar tillförs.

Ekot 2009-02-03

Om läget skulle vara så kärvt att staten måste gå in med mer än 70 procent,
då är det staten som dikterar villkoren enligt finansmarknadsministern.

– De här 50 miljarderna, som kan utgöra en ökning av kapitalbasen i bankerna, är absolut nödvändig,
säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Full text


Question: what happens if you lose vast amounts of other people's money?
Answer: you get a big gift from the federal government — but the president says some very harsh things about you before forking over the cash.
Paul Krugman, New York Times, February 1, 2009


De svenska bankerna får vara med och finansiera den statliga räddningsaktionen, vare sig de får kapital eller inte.
För storbankerna kan det handla om hundratals miljoner kronor i årliga avgifter.
DI 2009-02-03

Samtliga svenska banker får kollektivt bidra till den fond som ska användas för att hjälpa banker med kapitalbehov.

Full text


En bank får låna ut 10–20 gånger sitt egna kapital.
Förlorar banken en miljard måste den alltså kräva låntagarna på 10–20 miljarder.
Det får konsekvenser i den reala ekonomin.
Tomas Fischer, Fokus 19/12 2008


Why the bank bailouts are doomed
The entire system is simply insolvent
Jon Markman, 1/29/2009

In the past 12 months, taxpayers, sovereign wealth funds and private investors have sunk $1 trillion into failing U.S. and British financial institutions,while central banks have slashed their cost of funds to nothing and their collateral standards even lower.
Yet major banks continue to collapse. Why?

In aggregate, therefore, the entire system is simply insolvent, as liabilities are greater than assets. Governments aren't forcing banks to admit this, but investors are, and that is why big banks' shares have lost half of their value this year. Governments, meanwhile, are trying desperately to help banks plug the gap, but they're coming up short. When you add the $500 billion from sovereign wealth funds to the $500 billion from the first tranche of the Troubled Assets Relief Program, it's only $1 trillion. That's already been provided. So that leaves a gap of $500 billion to $1.5 trillion. The easy way to fix this problem, of course, would be to change the rules: Tell the banks they don't need to keep 10% capital reserves. But that sort of glib solution only sounds good, and the reality is that in any normal business sense most of these businesses are ruined.

Full text

Doom