Subprime

Stagflation 70s

Urban Bäckström om 90-talskrisen

Alan GreenspanNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


"Varken regeringar, tillsynsmyndigheter eller centralbanker
har slagit till bromsarna i tid."


Den internationella finansiella krisen är en kombination av två fenomen som påminner om tidigare perioder:
1970-talets inflationskris och skuldkrisen vid 1990-talets inledning.
Varken regeringar, tillsynsmyndigheter eller centralbanker har slagit till bromsarna i tid.
Urban Bäckström, DN Debatt 15/8 2008

Kreditgivningen har vuxit i en oacceptabel omfattning. Varken regeringar, tillsynsmyndigheter eller centralbanker har slagit till bromsarna i tid.

I första hand är det den amerikanska lågräntepolitiken som etablerades efter att aktiebubblan sprack i början av 2000-talet som är orsaken.

Flera oundvikliga anpassningsvägar för den globala ekonomin ligger framför oss:
Först måste den snabba inflationsuppgång som skett världen över dämpas.
Sen är det nödvändigt att priser på fastigheter och andra kapitaltillgångar som stigit för mycket tillåts anpassa sig nedåt.

Det gäller framför allt i USA, Spanien och Irland,
men sannolikt även en del andra länder.
Det är en smärtsam process, men likafullt nödvändig.

En spegling av lånekarusellen är ett lågt hushållssparande i dessa länder. En nödvändig anpassning innebär att sparandet nu måste stiga,
vilket i sin tur leder till ett efterfrågebortfall i världen.

"Hål" uppkommer i balansräkningar - inte minst i banksektorn - och nytt kapital måste tillföras.
Även om det kanske inte visar sig nödvändigt kan vi bara hoppas att de amerikanska myndigheterna förberett sig på ett "worst-case-scenario".

Vi bör nog inte vänta oss någon snabb lättnad av Riksbankens penningpolitik.
Penningpolitiken bör gradvis och trovärdigt inriktas på att få ner inflationstakten till målet. Därmed säkrar man att den nu höga inflationen inte permanentas och följs av kompensationstänkande i 2010-års avtalsrörelse med ännu högre räntor som följd.

Full textBehovet av ett starkare regelverk för hantering av banker i kris
I många fall tycker jag ärligt talat inte att våra nuvarande ordningar för att hantera svaga banker räcker till.
Riksbankschef Stefan Ingves 2008-05-19


Årtionden med höga skatter har proletariserat den svenska medelklassen
Medelsvensson i ett av världens rikaste länder är fattig - bara var femte svensk har en förmögenhet över huvud taget om vi bortser från våra tillgångar i fastigheter.
Sofia Nerbrand, chefredaktör på samhällsmagasinet Neo